Vrácení zálohy na čip

Vážení rodiče,

Pokud se v tomto školním roce loučíte s MŠ, žádáme Vás o navrácení čipu, následně bude vrácena záloha.

Čipy odevzdejte na své třídě paní učitelce a nahlaste jméno dítěte a jméno na koho je čip evidován.

Děkujeme za spolupráci.

Z DŮVODU VELKÉHO POČTU více...

Více...

Výsledky zápisu pro školní rok 2024-25

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru naší mateřské školy při zápisu. Podle registračních čísel si můžete ověřit přijetí. 
Prosíme ty z Vás, kteří jste byli zároveň přijati na jinou MŠ a budete do ní docházet, pošlete nám zprávu na email:reditel@msskolnipb.cz, více...

Více...

Prázdninový provoz 2024

Vážení rodiče,
dáváme vám na vědomí, že letošní prázdninový provoz naší MŠ bude v tomto termínu:

budova A:    5.8.-16.8.2024
budova B:  12.8.-23.8.2024

V ostatních dnech budete moci podat žádost o umístění v jiné MŠ dle rozpisu v tabulce a její kapacity.

  • přihlášky bude možno vyzvednout v sídlech více...
Více...

Pohádková kovárna Selibov.

V pátek 24.listopadu 2023 pojedou předškoláci budovy A do vánoční Pohádkové kovárny v Selibově.

Vstupné bude hrazeno z kulturních akcí, doprava z dotačního programu OP JAK.

Odjezd v 8.00 hodin od základní školy,děti, prosím, přiveďte nejpozději v 7:50 hodin.

Předpokládaný návrat kolem 12.00 hodin.

Dětem více...

Více...

Nevíte si občas rady s výchovou vašeho dítěte?

Vážení rodiče,

občas jste možná v rozpacích a nevíte, co s vaším dítětem dělat, aby se chovalo podle vašich představ ?
Možná vám pomůže tento odkaz :-). Najdete zde mnoho otázek i odpovědí a samozřejmě i návodů, které můžete při výchově vyzkoušet.

Budeme vám držet palce :-). více...

Více...

Organizační změny ve třídách

Vážení rodiče,

od 1.9.2023 budou v rámci organizace provozu školy provedeny změny v obsazení pedagogů v některých třídách. 
Ve třídě zůstává vždy jeden stávající pedagog. Za odcházející paní učitelku se na vás bude těšit nový pedagog s několikaletou praxí.

Přejeme všem prožití prázdnin více...

Více...

Zvýšení cen stravného

Vážení rodiče,
s ohledem na stále rostoucí ceny potravin musíme přistoupit ke zvýšení ceny stravného.  Postupujeme v součinnosti s novelizací vyhlášky č. 107/2005 Sb. a přílohy č.2, ve které jsou stanoveny finanční limity na nákup potravin podle věkové skupiny strávníků. Nové poplatky za stravné více...

Více...