Digitalizace

Digitalizace byla nově zařazena do předškolní vzdělávání, v naší MŠ byla již mnoho let standardem. Ve třídách jsme měli PC s výukovými programy, interaktivní tabulí, využívali jsme tablety spolu s manipulačními kostkami a snažili se držet krok s novými technologiemi. Vedeme však děti k tomu, aby se seznamovaly i se stinnou stránkou pokroku, kdy vznikají závislosti na tabletu, telefonu, počítačových hrách, později na sociálních sítích. Snažíme se, aby děti dovedly využívat techniku k poznávání okolního světa, přírody a později v ZŠ ve vyhledávání potřebných informací. Důležitou roli zde mají i rodiče, kteří jsou hlavními aktéry při výchově svých dětí.

Díky účelově vázaným finančním prostředkům z MŠMT jsme zakoupili robotické pomůcky, kterými rozvíjíme u dětí logické myšlení i kooperaci ve skupině. Budeme rádi, pokud děti budou i díky nám úspěšné při další práci v oblasti robotiky v základní škole.

 

Vzor publicity cíl 174 – digitální učební pomůcky