Zaměstnanci školy

Budova A: ředitelství školy

O Vaše děti pečují paní učitelky:
Romana Plecitá – ředitelka školy
Marcela Vorošová – zástupce ředitelky
Dagmar Nosková
Jaroslava Ryčlová
Jakub Seifert
Bc. Jana Nováčková 
Dagmar Kochová
Veronika Pitelková
Jana Hamplová                                                                                  

Markéta Ťahanová – asistent pedagoga
Petra Švagrová – asistent pedagoga
Diana Kiliichuk – asistent 

Aby bylo všude čisto, zajišťují:
Jaroslava Bauerová
Soňa Stramová

Budova B: odloučené pracoviště školy

O Vaše děti pečují paní učitelky:
Mgr. Jana Bečvářová – zástupkyně pro druhé pracoviště
Vladka Rybanská

Magdaléna Husáková
Jana Jílková
Lucie Micková
Hana Horáková
Marie Hemková 
Aneta Kadlecová

Renata Kozelková – asistent pedagoga

Aby bylo všude čisto, zajišťují:
Pavlína Navrátilová vedoucí domovnice
Věra Tlachová

Školní jídelna: 

Aby byly Vaše platby na svém místě zajišťuje: 
Dis. Petra Macků – vedoucí školní jídelny

Aby Vašim dětem u nás chutnalo, zajišťují:
Drahomíra Dubská – vedoucí kuchařka
Andrea Steinbauerová
Zdeňka Bauerová

Pavlína Kalátová