Školní vzdělávací program

 “ Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět.“

                                                                                           

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU   

Náš školní vzdělávací program je zaměřený na rozvoj osobnosti a socializaci dítěte předškolního věku do společenského prostředí v souladu s jeho individuálními zvláštnostmi, potřebami a možnostmi. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tvoříme ho pro děti a rodiče navštěvující naši mateřskou školu. Děti se vzdělávají a rozvíjejí v našem prostředí a to v heterogenních třídách (budova A) nebo v částečně heterogonních odděleních (budova B). Podmínky vzdělávání se snažíme přizpůsobit všem dětem, které jsou jedinečnými bytostmi se svými individuálními zvláštnostmi a potřebami.

Před jeho vznikem jsme analyzovali stávající podmínky. Náš školní vzdělávací program je týmovou prací. Byl zpracován na základě zkušeností všech pedagogů s mnohaletou praxí. Ke kvalitě přispělo i studium odborné literatury a znalosti z odborných školení a seminářů, využili jsme toho, co bylo dobré a kvalitní a vyloučili to, co se nevydařilo nebo neosvědčilo.

Více ZDE.

Kompletní ŠVP naleznete na vývěsce naší MŠ.