Inkluzivní vzdělávání

Projekt, který byl na období 3 let – do 31.8.2022, sloužil především k personální podpoře školy v oblasti rozvoje prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově.

Díky projektu škola získala:

  • pozici školního asistenta
  • pozici poradce pro rodiče a děti při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách
  • finanční prostředky k nákupu učebních pomůcek

Zapojením do projektu jsme mohli více zohlednit potřeby dětí rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí.