Inkluzivní vzdělávání

Projekt, který je na období 3 let – do 31.8.2022, sloužil především k personální podpoře školy v oblasti rozvoje
prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově.

Díky projektu škola získala:
pozici školního asistenta
pozici poradce pro rodiče a děti při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických
službách
finanční prostředky k nákupu učebních pomůcek

Nebyly nalezeny žádné obrázky