Zajíček

zajíc

O Vaše děti ve školním roce 2023-24 budou pečovat:

vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jana Bečvářová
paní učitelka Aneta Kadlecová

asistentka pedagoga: Renata Kozelková

Motto: „Kdo si hraje, nezlobí.“

III. třídu U Zajíčka navštěvuje 23 dětí v rozmezí 3 až 7 let, z toho 9 chlapců a 14 dívek. Chodí sem kamarádi i sourozenci.

Třídní vzdělávací program “ Příběhy duhové kuličky“.

Duhová kulička a její kamarádky nás budou provádět celým školním rokem. Právě příběhy a pohádky pomáhají podporovat dětskou představivost, fantazii a kreativitu, jsou jim pomocníkem v jejich starostech i radostech, obohacují děti znalostmi o sobě, o ostatních kamarádech a také o světě. Jejich prostřednictvím se děti učí řešit problémy, přemýšlí o dějové situaci a reagují na ni, učí se trpělivosti a koncentraci, pohádky a příběhy rozšiřují jejich jazykový projev a další jazykové dovednosti. Najdeme v nich respekt k sobě i ostatním, dozví se a poznají, jak je svět barevný, veliký, plný lidí, zvířat, rostlin, věcí, zákonitostí i záhad. Budeme se snažit o vytváření radostného a kamarádského prostředí, ve kterém nám bude všem moc hezky.

Zaměřujeme na individuální přístup, logopedickou průpravu, správnou výslovnost a jazykový projev a podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, která umožňuje obou stranám lépe se poznat a podporovat.

Prostory třídy jsou rozděleny do hracích koutků, které umožňují hru i tvůrčí aktivity jednotlivcům i skupině dětí. Jednotlivé koutky jsou specificky vybaveny pro hry a činnosti dětí (kuchyňka, divadlo, drobné stavebnice, knihovna apod.). Jsou rozmístěny po třídě tak, aby děti měly soukromí na vlastní hru, volné i řízené činnosti nebo individuální práci s pedagogem či asistentkou.

U mladších dětí budeme rozvíjet dovednosti a činnosti z oblasti sebeobsluhy, spolupráci s kamarády a pohybové dovednosti. Pomocí básniček, písniček a pohádek budeme obohacovat dětskou fantazii a představivost, učit je rozlišovat co je správné a co nikoli.

Vzdělávací nabídka pro starší děti „předškoláky“ je zaměřena na přípravu do školy – individuální i skupinovou formou. Na „Školičce“, které věnujeme společný čas jedno odpoledne, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou a sluchovou percepci, předmatematické činnosti apod. Děti se připravují hravou formou tak, aby splňovaly všechny předpoklady pro vstup do základní školy. Podporujeme děti s podpůrným opatřením i děti ohrožené školním neúspěchem, mezi které patří děti z méně podnětného prostředí a děti s odloženou školní docházkou. Ve třídě nám pomáhá asistentka pedagoga Renata.

„Červená, zelená, modrážlutá, duhová kuličko, cestu nám ukaž…“

 

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)