Informace pro cizince

Česká verze

Schůzka pro nově přijaté děti

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MŠ

E-learning

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Seznam potřebných věcí do mateřské školy

ÚHRADA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

English version

Meeting for newly admitted children

EVIDENCE CARD FOR A CHILD IN KINDERGATEN

E-learning

Preschool education in the Czech Republic

A list of items needed for kindergarten

PAYMENT FOR PRE-SCHOOL EDUCATION

REGUEST FOR ADMISSION OF CHILD IN KINDERGARTEN

Version française

Réunion pour les nouveaux inscrits

E-learning

Enseignement préscolaire en République tchèque

PAIEMENT DES FRAIS D’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE

Русская версия

Собрание для вновь поступивших детей

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ РЕБЁНКА В ДС

E-learning

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Список необходимых вещей для детского сада

ПЛАТА ЗА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ САД

Українська версія

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Зустріч для нових прийнятих дітей

E-learning

ПЛАТА ЗА ДОШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Phiên bản việt nam

Gặp gỡ trẻ mới nhập học

Giấy đăng kí cho trẻ vào trường Mẫu giáo

E-learningy

GIÁO DỤC MẦM NON TẠI CỘNG HÒA SÉC

Danh mục những điều cần thiết cho việc nhập học trường mẫu giáo

THANH TOÁN HỌC PHÍ MẦM NON

Đơn xin nhập học vào trưởng mẫu giáo