Distanční výuka

Pravidla pro výuku dětí s povinnou školní docházkou

 z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem (viz Školní řád).

Jako rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jste vyplnili dotazník, týkající se formy předávání materiálů k výuce dětí při uzavření školy nebo třídy z důvodů karantény. Pokud jste zvolili cestu elektronické komunikace, budete dostávat materiály od třídních učitelek denně, v prostředí webové stránky www.skolavpyzamu.cz . Pozvání do své „třídy“ obdržíte formou odkazu na uvedený email, přihlásíte se svým emailem a heslem, které si zvolíte a v příjemném prostředí těchto webových stránek budete s dětmi plnit jednotlivé úkoly v čase, který si sami zvolíte. Zpětná vazba bude řešena stejnou cestou, kdy budete mít možnost buď splněný úkol naskenovat či vyfotit a zaslat zpět. Těšíme se na spolupráci v tomto složitém období J.

A jak budeme postupovat my, pedagogové?

Materiály vkládané na web skolavpyzamu.cz :

Učitelky zpracují projekt vycházející z TVP – týdenní činnosti:

  • Úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům nahrají přes telefon, aby si ji rodiče mohli stáhnout ve formátu mp3, případně popíší slovně.
  • Připraví úkoly z několika oblastí, (vyprávění pohádky, tvoření vět, logopedické básničky, písničky, modelování, malování, stříhání, kreslení, logické hry, pracovní listy, obrázky apod.)
  • V rámci individualizace zajistí individuální přístup s ohledem na schopnosti dětí
  • Materiály zasílají denně rodičům prostřednictvím Školy v pyžamu. 
  • Podají instrukce k postupu a řešení, návody k výrobě a zpětné vazbě (rodiče vyfotí a vloží jako přílohu).
  • Učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu (smajlíka nebo slovní vyjádření).


Pokud rodiče nemají email a další možnosti elektronické komunikace, mohou využít osobního předání ve školce po dohodě s třídní učitelkou nebo školní asistentkou (případně na jiném dohodnutém místě).

Materiály vyzvedávané a předávané osobně:

Učitelky zpracují projekt vycházející z TVP – týdenní činnosti:

  • Úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům zpracují elektronicky, vytisknout, rozkopírují a předají jednorázově rodiči společně s dalšími materiály, rozdělenými do jednotlivých dnů v týdnu.
  • Připraví úkoly z několika oblastí (vyprávění pohádky, tvoření vět, logopedické básničky, písničky, modelování, malování, stříhání, kreslení, logické hry, pracovní listy, obrázky apod.)
  • Podají instrukce k postupu a řešení, návodu k výrobě a zpětné vazbě (rodiče vhodí v určený den na konci týdne pracovní listy se jménem dítěte do schránky školy, případně předají na místě učitelce, mohou se pochlubit i fotografií splněného úkolu v telefonu na místě ).
  • Učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu rodiči (při předání v dalším týdnu).

V Příbrami dne 9. 9. 2020

 

Romana Plecitá

ředitelka školy