Výsledky zápisu pro školní rok 2024-25

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru naší mateřské školy při zápisu. Podle registračních čísel si můžete ověřit přijetí. 
Prosíme ty z Vás, kteří jste byli zároveň přijati na jinou MŠ a budete do ní docházet, pošlete nám zprávu na email:reditel@msskolnipb.cz, že Váš syn/dcera ……., narozen/a……… byl/a přijata na jinou MŠ a tedy nemáte zájem o umístění v naší MŠ.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude 11.6. v 15.00 hodin v budově a třídě, kde probíhal zápis. Schůzka je velmi důležitá, prosím, přijďte bez dětí. 

Děkuji za pochopení a přeji Vám krásné léto, budeme se na Vás a Vaše děti těšit v září 2024.
Romana Plecitá
ředitelka školy

Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131
PSČ 261 01, tel.: 318 626 496, mobil: 774 406 222, ID datové schránky: qzhkx72
www.skoly.pb.cz/MSskolni , e-mail: reditel@msskolnipb.cz
 
ROZHODNUTÍ
o přijetí ke vzdělávání ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
     
Zveřejněný    seznam  přijatých uchazečů    je    pod    přiděleným    registračním   číslem  s výsledkem  řízení   u  každého  uchazeče . 
     
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Zápis  k  předškolnímu  vzdělávání  probíhal  2.5.2024 , účastníků 62 , přijato 60, nepřijato 2        
     
Vyvěšeno dne :  17.5.  2024
     
Sejmuto dne: 
     
  Registrační číslo dítěte: Výsledek řízení: (přijat)
1. 14 přijat
2. 15 přijat
3. 16 přijat
4. 17 přijat
5. 18 přijat
6. 19 přijat
7. 20 přijat
8. 21 přijat
9. 22 přijat
10. 23 přijat
11. 24 přijat
12. 25 přijat
13. 26 přijat
14. 27 přijat
15. 28 přijat
16. 31 přijat
17. 32 přijat
18. 33 přijat
19. 34 přijat
20. 35 přijat
21. 36 přijat
22. 37 přijat
23. 38 přijat
24. 39 přijat
25. 40 přijat
26. 41 přijat
27. 42 přijat
28. 43 přijat
29. 44 přijat
30. 45 přijat
31. 46 přijat
32. 47 přijat
33. 48 přijat
34. 49 přijat
35. 50 přijat
36. 51 přijat
37. 52 přijat
38. 53 přijat
39. 54 přijat
40. 55 přijat
41. 56 přijat
42. 57 přijat
43. 58 přijat
44. 59 přijat
45. 60 přijat
46. 61 přijat
47. 62 přijat
48. 63 přijat
49. 64 přijat
50. 65 přijat
51. 66 přijat
52. 67 přijat
53. 68 přijat
54. 69 přijat
55. 70 přijat
56. 71 přijat
57. 72 přijat
58. 73 přijat
59. 74 přijat
60. 75 přijat