Ředitelství školy

Ředitelství sloučené školy najdete ve světle žluté budově, která má na svém boku symbol chlapce z našeho loga. V naší budově se nacházejí čtyři smíšené třídy pro děti různého věku. Znamená to, že do třídy mohou společně chodit sourozenci i kamarádi, kteří v homogenních třídách musí být z důvodu věku odloučeni.

Ve třídách je přátelská, téměř rodinná atmosféra, děti si postupně během docházky do stále stejné třídy zažijí roli nejmladšího i nejstaršího dítěte, což je prospěšné hlavně v sociální oblasti.
Třídy jsou pojmenovány podle známých zvířátek: Pejsci, Kočičky, Myšky a Berušky. Školní vzdělávací program s názvem „Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“ nám pomáhá utvářet cestu pro všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Děti se prostřednictvím různých projektů učí vnímat přírodu jako přirozenou a potřebnou součást našeho života, prožitkovým učením se učíme přírodě porozumět a chránit ji. Třídíme společně odpad, pořádáme sběr hliníku, papíru i baterií. Zařazením dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se děti učí vzájemné toleranci a podpoře.Velkou pozornost věnujeme utváření dětské osobnosti jako individuality. Děti vedeme podporujícím způsobem, kdy pedagog vyzdvihne a podpoří silné stránky dítěte, to v čem dítě vyniká se stává základem pro získání vlastní sebedůvěry. Dětem nabízíme tematicky blízká a dětskému věku pochopitelná vzdělávací témata a aktivity, počítáme se spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vzájemných vztazích podporujeme toleranci, soucítění s druhým, ohleduplnost a vzájemnou pomoc a spolupráci ve skupině.
Naším cílem je připravit pro vstup do života dítě nebojácné, schopné přizpůsobit se novému a ochotné spolupracovat.