Informace pro rodiče

Název školy: Mateřská škola,Příbram VIII,Školní 131
Zřizovatel: město Příbram
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70 88 78 96
E-mail: info@msskolnipb.cz

Adresa školy:
Mateřská škola
Školní 131
Příbram VIII
PSČ 261 01

Číslo účtu: 524 122 359 / 0800

Budova A – Ředitelství školy
Telefon: 318 626 496
mob.tel.: 774 406 222 – slouží k přímému kontaktu s ředitelkou školy, neslouží k omlouvání nepřítomnosti dítěte
e-mail(ředitelka MŠ) : reditel@msskolnipb.cz
e-mail(zástupkyně ředitelky) : zastupce@msskolnipb.cz
https://msskolnipb.cz/

Budova B – Odloučené pracoviště

Telefon: 318 626 497
mob.tel.: 778 714 564
e-mail : vedouci@msskolnipb.cz
https://msskolnipb.cz/

Školní jídelna – odloučené pracoviště

Telefon: 318 622 885
e-mail: jidelna@msskolnipb.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Michaela Kubová
Telefon: 705 113 029
e-mail : pover.kubova@email.cz