Spolek rodičů

V obou budovách naší školy pracují zástupci rodičů, kteří nám pomáhají  při rozhodování o důležitých  věcech, které se týkají dětí, jejich výchovy a vzdělávání, ale také toho, jak naložit s finančními prostředky rodičů.

Zápis z členské schůze spolku rodičů říjen 2023

Zvolení zástupci rodičů:
P
ředseda spolku:          Jaroslava Ryčlová
Členové spolku: JUDr. Martina Koláčková,  Stanislava Váchová,   Jana Jílková, Eva Ježková, Michaela Ježková, Ivana Trčková

číslo účtu:  520 655 369 / 0800

IČ: 70 89 45 07

STANOVY Spolku rodičů při Mateřské škole

Plán spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv navštívit  třídy svých dětí. Uvítáme když:
-při zvykání dětí pobudete ve třídě podle potřeby dítěte
-se zapojíte do spolupráce s dětmi při výzdobě školy
-se zapojíte do výroby drobných předmětů na vánoční a velikonoční jarmark, nebo nám pomůžete při prodeji výrobků dětí i dospělých
-se dvakrát ročně sejdeme na společných schůzkách, podle plánu společných akcí i vícekrát v roce.

Budeme Vás informovat o:
-Vašich dětech, jejich zájmech a schopnostech, o výsledcích jejich práce
-třídních vzdělávacích programech na jednotlivých třídách s tématy pro celý rok
-akcích pro děti všech věkových skupin

Od 12,00h.do 12,30h. dále od 15,00h. do 15,30h. Vám nabízíme konzultační hodiny s paní učitelkami v jednotlivých třídách.

Během školního roku  budeme rádi spolupracovat s rodiči při získávání sponzorů pro MŠ.

Uvítáme též Vaši spolupráci při  zajištění:
-vaší účasti na brigádách pořádaných mateřskou školou
-rozmnožování prac. listů pro děti
-přebytků papíru z tiskárny
-propagačního materiálu ve formě pexesa,omalovánek apod.
-drobných oprav hraček, výroby krmítka, sázení stromků…
-sekání trávy na školní zahradě sekačkou

Děkujeme za Váš zájem i pomoc.