Výchova a vzdělání

Ve školním roce 2018-2019 jsme požádali našeho zřizovatele město Příbram o finanční dotaci prostřednictvím grantu.

Naším cílem je podněcovat zájem dětí kolem o technické obory na základě jejich přirozené hravosti a poznávání světa kolem sebe. K tomuto účelu bychom využili program Malá technická univerzita. Je to zábavně-vzdělávací program pro děti předškolního věku. Názorně a jednoduše děti seznamuje se základy techniky s využitím stavebnice Lego Duplo. Děti získají povědomí o elektřině, o čištění vody, o architektuře nebo recyklaci odpadů apod. Děti si budou hrát na architekty, instalatéry, stavět město, pracovat s jednoduchými plány a pak podle nich stavět domy a ulice, budou pracovat samostatně i ve skupině.
Doufáme, že se nám podaří grant získat.

 

Ve školním roce 2017-2018 jsme požádali našeho zřizovatele město Příbram o finanční dotaci prostřednictvím grantu.

Odbor školství, kultury a sportu nám poskytl částku ve výši 50 378,- Kč na projekt „Pohybem a hrou k našemu zdraví“.  V rámci prevence úrazovosti dětí dbáme na zvýšení pohybových aktivit nejen venku, ale i uvnitř mateřské školy. Nákupem nových balančních pomůcek dosáhneme aktivního posilování všech svalů těla včetně zapojení koordinačních a balančních cvičení.
Za finanční prostředky jsme tedy nakoupili nové cvičební nářadí, na kterém nás cvičení moc baví.

Ve školním roce 2016-2017 jsme požádali našeho zřizovatele město Příbram o finanční dotaci prostřednictvím dvou grantů. Byli jsme úspěšní v obou žádostech.

Odbor životního prostředí MěÚ Příbram nám poskytl částku ve výši 21 000,- Kč na projekt „Začarovaná zahrada“. Uspořádali jsme akci pro děti a rodiče, kde děti pohádkovým bytostem pomáhaly čistit les, rybník, louku, důl. Společně s rodiči si vyzkoušeli své znalosti v třídění odpadu. Za finanční prostředky jsme nakoupili kostýmy, vnitřní i venkovní nádoby na třídění odpadu i odměny.

Děkujeme městu Příbram za podporu.

„Začarovaná zahrada“ 

Odbor školství, kultury a sportu nám poskytl částku ve výši 18 802,- Kč na projekt „Co dokáží naše ruce“. Prostřednictvím našeho projektu jsme děti seznamovali s různým materiálem, nástroji a předměty, které podporují manuální zručnost. Polytechnická výchova je součástí našeho školního vzdělávacího programu a tak zakoupené pomůcky využíváme po celý školní rok. Děti se seznamují s aku vrtačkami, aku šroubováky a dalším náčiním při práci ve venkovních dílnách i ve třídách mateřské školy.
Za poskytnuté finanční prostředky bylo zakoupeno nejen pracovní nářadí, ale i pracovní zástěry pro děti a učební pomůcky Dílny.

Děkujeme městu Příbram za podporu.

 

Další projekty již řešíme dotačními programy z OPVV – Šablony pro MŠ a OP JAK.