Ježeček

ježeček

O Vaše děti budou ve školním roce 2023-24 pečovat:

paní učitelka Jana Jílková
paní učitelka Hana Horáková

Ježeček je třída pro nejmenší děti. Nenajdete zde žádného „velkáče“, ani předškoláka, pouze děti v rozmezí 3 – 4 roky. V tomto školním roce je do třídy zapsáno prozatím 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 dívek. Školním rokem budou provázet paní učitelky Jana a Hanka.

Zpočátku se zaměříme především na adaptaci. Těšíme se, že si budeme s dětmi hrát, poznávat a tvořit. Celý rok prožijeme s ježečkem Bodlinkou a jeho duhovou kuličkou, podle níž je také nazván letošní třídní vzdělávací program.

Třídní vzdělávací program „Duhová kulička“ nás zavede nejen do skutečného světa, kde žijeme a komunikujeme s ostatními, ale i do světa pohádek a kouzel. Prostřednictvím příběhů se budeme seznamovat s okolní přírodou, budeme využívat plody ze zahrádky, z pole i z lesa, pozorovat proměny přírody ve všech ročních obdobích, slavit svátky jednotlivých ročních období, budeme posilovat a otužovat tělo při pobytu venku i při cvičení ve třídě, procvičovat ručičky a hlavičky při tvořivých činnostech, hledat si kamarády a vytvářet si dobré mezilidské vztahy. Máte se na co těšit, pozor, začínáme…

Červená, zelená, modrá a žlutá,

duhová kuličko, cestu nám ukaž…

 

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)