Beruška

    • beruška

 

 

 

O Vaše děti pečují: v roce 2023/24

učitelka Veronika Pitelková
učitelka  Jaroslava Ryčlová

asistent pedagoga: Mgr.Markéta Ťahanová

Třídní vzdělávací plán „S duhovou kuličkou poznáváme Svět“

V roce 2023/24 je ve třídě 23 dětí. Ve třídě jsou děti od 3 let do 7 let. 

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti, vlastenectví. Nesmíme zapomenout na lásku k přírodě a ke zvířatům.  

Ve třídě budeme mít nového kamaráda s poruchou zraku, který má k dispozici svoji asistentku Markétu. U chlapce budeme nejvíce rozvíjet socializaci s dětmi, také jako u ostatních dětí sebeobsluhu. Zaměříme se na integraci dětí, budeme rozvíjet alternativní způsoby výuky, pomocí všech smyslů. Naše třída je multikulturní, zvládáme se tady navzájem učit od kamarádů i jiné jazyky, jako je angličtina, ukrajinština, finština. 

Tento rok si budeme „S duhovou kuličkou poznáváme Svět 

Během září se seznámíme s kamarády ve třídě,  naučíme se jména, značky a zkusíme také pravidla. „PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY SE USMÍVEJ, DOBRÝ DEN VŠEM POPŘEJ“. 

Třída je mimo jiné vybavena tablety, robotickým vláčkem intelino, lego vláčkem a robotem Photon. V rámci využití informačních technologií se budeme s těmito „hračkami“ seznamovat celý rok. Nezapomeneme ani na magic box a interaktivní tabuli. 

 

 

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)

 

Videa:

Kožlí 2024

divadlo

Skanzen 

Svatá Hora 

karneval 

accordo 14.12.2023

vánoční zpívání