Krteček

krteček

O Vaše děti budou ve školním roce 2023-24 pečovat:

paní učitelka Lucie Micková
paní učitelka Vladimíra Rybanská

Do Krtečka chodí děti v rozmezí 3 – 6 roku. V tomto školním roce je do třídy zapsáno 24 dětí z toho 13 děvčat a 11 chlapců. 

Školním rokem budou provázet paní učitelky Lucka a Vlaďka. Obě paní učitelky se také specializují na logopedickou prevenci formou zábavných logopedických chvilek. 

Naše třída je vybavena  herními a pracovními koutky, ve kterých si budeme hrát, tvořit a poznávat. Děti se seznamují s novými trendy tvořivých činností (keramická hlína, tkaní, macrame, ubrousková technika…)

Zpočátku se zaměříme především na adaptaci, neboť 7 dětí prostředí školky ještě nikdy nepoznalo. Poznáme prostory MŠ a ostatní zaměstnance.

Dále budeme děti podporovat v samostatnosti, procvičovat sebeobsluhu a napomáhat v socializaci, především povedeme děti k vytváření dobrých mezilidských a kamarádských vztahů. 

Letošní třídní vzdělávací program „ROK SE VČELÍMI MEDVÍDKY-BRUMDOU A ČMELDOU“ motivací nám budou pohádkové příběhy.

Budeme poznávat a využívat plody přírody ze zahrádky, z pole i z lesa, seznámíme se se životem domácích i volně žijících zvířat, budeme pozorovat proměny přírody ve všech ročních obdobích, slavit svátky jednotlivých ročních období, posilovat a otužovat tělo při pobytu venku i při cvičení ve třídě, pomáhat chránit přírodu, poznávat okolí MŠ, bezpečně se pohybovat v přírodě i v našem městě, orientovat se v okolním světě, společně zkoušet různorodé činnosti, které rozvinou naše tělo, ruce i hlavu, užijeme si kulturní a společenské akce.

krtečkovi si také užijeme „barevný týden, pyžamový den, pohádkové stezky, nocování,  atd.

Na „Školičce“ pro předškoláky, které věnujeme společný čas jedno odpoledne vždy v pondělí, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou, sluchovou percepci a předmatematické činnosti a vždy na správnou výslovnost.

 

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)