Pejsek

pejsek

Do pejska chodí kamarádi od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 23 dětí.

O Vaše děti ve školním roce 2023-24 budou pečovat:

 

paní ředitelka Romana Plecitá
paní učitelka Bc. Jana Nováčková
pan učitel Jakub Seifert 

Asistent pedagoga: Petra Švagrová

 

Ve třídě Pejsek je pro školní rok 2023/24 zapsáno 23 dětí z toho 11 chlapců a 12 dívek.  

Barevné ladění naší třídy je v teplých tónech oranžové a žluté barvy, která je doplněna modrou. Místnost je rozdělena na část herní s kobercem a část pracovní. Nábytek je uzpůsoben potřebám dětí, stejně jako hračky a rozmanité didaktické a učební pomůcky.
Velkou dominantou třídy je dřevěný domeček s patrem, ve kterém je kuchyňka i odpočinkový koutek. Třída má několik dalších hracích koutků jako například kadeřnictví s převlékárnou, knihovnu, divadlo a ateliér. 

Třídní plán „Rok stromů“

Tento rok bude zaměřený zejména na stromy, les, živou přírodu, ekologii a environmentální výchovu. Důležitou součástí je prožitkové učení přímo v přírodě (v lesoparku, na zahradě, u rybníka či na vycházkách po okolí).

Projekt Rok stromů je koncipován na každý měsíc školního roku, k němuž se vždy vztahuje jeden strom. O nich nám bude vyprávět moudrý dědeček, k němuž jezdí vnoučata Honzík a Anička, prostřednictvím čtených příběhů. Dozvíme se, jak jsou stromy důležité pro Zemi a její obyvatele, čím je každý strom jinak prospěšný a proč bychom si jich měli vážit.

Tématické oblasti:

Září – Co vypráví starý dub

Říjen – Silák kaštan

Listopad – Tajemství z kouzelné lísky

Prosinec – Co se děje pod jedlí

Leden – Jak se hraje na modřín

Únor – Jasan, ten nás ochrání

Březen – Bez bílé břízy jaro nebude

Duben – Pod vrbou, za vrbou, co se bude dít?

Květen – Javor, strom nakloněný lidem

Červen – Pod lipovou ochranou

Na „Školičce“ pro předškoláky, které věnujeme společný čas jedno odpoledne, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou, sluchovou percepci a předmatematické činnosti a vždy na správnou výslovnost. Podporujeme děti s podpůrným opatřením i děti ohrožené školním neúspěchem, mezi které patří děti z méně podnětného prostředí a děti s odloženou školní docházkou. Každý den si společně zazpíváme, někdy i zacvičíme s klavírem. Ve třídě nám pomáhá asistentka pedagoga Péťa.

Společně se snažíme vytvářet ve třídě veselou a přátelskou náladu.

 

 

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)

 

videa: accordo 14.12.2023

vánoční zpívání

Švp Kožlí jaro 2024