Před nástupem do ZŠ

Důležitým mezníkem v životě dítěte je přechod z mateřské školy do školy základní. Každé dítě dosahuje školní zralosti v různém věku.

Pokud zvažujete návštěvu pedagogicko-psychologické poradny k posouzení odkladu povinné školní docházky, podrobné informace najdete v dokumentu níže.
Případnou návštěvu PPP je třeba absolvovat již během ledna až března příslušného roku, kdy proběhne zápis do ZŠ. K němu již půjdete s doporučením/nedoporučením PPP k odkladu povinné školní docházky.

PPP neslouží pouze k posouzení školní zralosti dítěte, ale i jako poradenské zařízení.

PPP – Informace pro rodiče