Školní jídelna

Školní jídelna je naším odloučeným pracovištěm.
Vedoucí školní jídelny: Dis. Petra Macků
Telefon: 318 622 885

Aby Vašim dětem u nás chutnalo, zajišťují :
Drahomíra Dubská – vedoucí kuchařka
Pavlína Kalátová
Zdeňka Bauerová
Andrea Steinbauerová

Aby byly Vaše platby na svém místě zajišťuje:  
 Petra Macků 
Dis.–  vedoucí školní jídelny 

Prosím, nastavte si výši limitu na svých účtech tak, aby nenastaly problémy se strháváním.
Doporučuji limit na jedno dítě alespoň 2500,-Kč, na dvě děti adekvátně zvýšit.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Pro bezhotovostní platební styk mezi školní jídelnou a rodiči je potřeba ze strany rodičů zřídit souhlas k inkasu z účtu nebo trvalý příkaz. Jakou formu platby zvolíte sdělte VŠJ.  
Potřebný tiskopis je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny paní P.Macků.
Pokud si zadáte finanční limit, zvažte jeho výši tak, aby (pokud nebudete mít jeden měsíc na účtu dostatečnou finanční částku) bylo možné strhnout případně částku za dva měsíce.

STRAVNÉ, děti do šesti let:  celodenní celkem 50,-Kč
přesnídávka: 11,- Kč
oběd:                24,- Kč  
svačina:           10,- Kč
nápoje:              5,-Kč

STRAVNÉ, děti sedm let: celodenní celkem 56,-Kč
přesnídávka: 11,- Kč
oběd:               30,- Kč 
svačina:          10,- Kč
nápoje:             5,-Kč

Při placení souhlasem k inkasu:v  srpnu pošlete jistinu ve výši 1400,-Kč, od října se strhávají částky za skutečně projedené dny (přesněji – bude dopočten rozdíl mezi skutečně projedenými dny a jistinou)
Při placení trvalým příkazem: 
děti s odloženou školní docházkou 1200,-Kč  ( bez školného ale s vyšší normou na jídlo)
děti s povinnou předškolní docházkou 1100,-Kč ( bez školného s běžnou normou na jídlo)
děti mladší 3-5 leté 1400,-Kč ( včetně školného 300,-Kč)

ŠKOLNÉ: 300,-Kč /měsíc (děti s povinnou předškolní docházkou, s odloženou školní docházkou a děti v pěstounské péči školné neplatí)

Číslo účtu ŠJ:  35 – 524 122 359 / 0800
Částky je třeba uvádět s variabilním symbolem pro Vaše dítě, který Vám přidělí vedoucí ŠJ, ve výjimečných případech pod jménem dítěte. Děkujeme za pochopení.

Číslo telefonu:  318 622 885

 

V roce 2011 proběhla rekonstrukce vývařovny. Při ní byly vyměněny elektrické rozvody, rozvody vody, udělány nové odpady.
Celá vývařovna byla nově obložena obklady, vymalována a na zemi je položená nová dlažba.
Paní kuchařky pro děti vaří v konvektomatu a novém nádobí a aby při své práci měly i příjemné prostředí, byla zde zabudována i nová digestoř. V roce 2021 byla zakoupena velkokapacitní myčka černého nádobí.