Myška

myška

O Vaše děti ve školním roce 2023-24 budou pečovat

paní učitelka: Dagmar Nosková
paní učitelka: Jana Hamplová

Specifikace třídy:

Třída „Myška“ vás přivítá s otevřenou náručí. V naší třídě vládne klid, pohoda a přátelská nálada.

Do Myšky chodí kamarádi a sourozenci všech věkových skupin. Zapsáno je 25 dětí z toho 13 holčiček a 12 kluků. Naším cílem je naučit děti základy sebeobsluhy, hygienických návyků a stolování. Posilujeme zdravé sebevědomí dětí, úctu k druhým i k životnímu prostředí. Vedeme je ke zdravým životním postojům a návykům, kde starší děti pomáhají mladším.

Motto třídy: „S kamarády – šťastně, hravě a vesele“

V letošním školním roce 2023/24 je ve třídě 24 dětí. Do třídy nastupují v tomto školním roce tři děti cizí národnosti. Zapojíme je do naší komunity a zaměříme se na překonání jejich jazykové bariéry.

Specifikace třídy:

Třída Myška je pro děti kamarádským společenstvím s radostnou a tvůrčí atmosférou. Zaměřujeme se hlavně na výtvarné činnosti – práce s recyklovaným materiálem, který je zabezpečen ze strany rodičů. Chtěli bychom se i nadále spolupodílet na plnění ekologických úkolů a uplatňovat zdravý životní styl. Při činnosti s dětmi využíváme i tablety a robotické hračky.

Červená, zelená, modrážlutá, DUHOVÁ KULIČKO, cestu nám ukaž…“ 

Letošním školním rokem nás bude provázet DUHOVÁ KULIČKA. Ukáže nám, jak je náš svět barevný, velký, plný lidí, zvířat, rostlin, věcí, zákonitostí i záhad. Stejně jako naše duhová kulička jsou barevné a pestré naše pocity, prožitky a emoce. S duhovou kuličkou se budeme učit sdělit ostatním, co prožíváme a jak se cítíme, ale i porozumět pocitům druhých.  Poznáme, jak důležité je v životě umění domluvit se, usmířit se, podat pomocnou ruku, být dobrým kamarádem. Naučíme se nová říkadla, písničky a dětské hry. Také bychom chtěli podnikat malé i větší výlety, abychom mohli poznat svět dospělých lidí okolo nás.

 

 

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)

 

videa: skanzen 

accordo 14.12.2023

vánoční zpívání