Vrácení zálohy na čipy !

Vážení rodiče, pokud docházka vašeho dítěte je ukončena, a vy jste nestihli odevzdat čip ( záloha 250,-Kč) pro vstup do budovy, můžete tak učinit v době provozu MŠ od 19.7. do 8.8. 2021. Pak to bude možné až 30. a 31.8. v době od 6.30 do 15.00 hodin, více...

Více...

MŠ opět otevřena od 11.5. 2020 za těchto podmínek!

Provozní podmínky mateřské školy v době trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

  • Dítě přivádí pouze jeden zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená a v prostorách školy se pohybuje s rouškou zakrývající ústa a nos.
  • V den nástupu rodiče podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. více...
Více...

Úplata za vzdělávání v MŠ

Vážení rodiče,
chceme vás informovat o tom, že jsme snížili částku za školné za měsíc březen na polovinu, za měsíc duben bude částka za „školné“ nulová. Případné přeplatky budou vráceny při vyúčtování stravného na konci školního roku. Pokud by někdo z vás potřeboval více...

Více...