Změna výše školného k 1.9.2024

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, výši úplaty od 1.9.2024 stanovil zřizovatel v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb., o mateřské škole
na 600,- Kč měsíčně, stejně pro všechny mateřské školy v Příbrami, které zřizuje.

Osvobozen od úplaty od 1.9. 2024, pokud zákonný zástupce tuto skutečnost prokáže řediteli školy, je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo přídavek na dítě
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Není v kompetenci ředitele školy výše uvedené podmínky jakkoliv zjišťovat, zákonný zástupce se musí se svou žádostí obrátit na ředitele školy!!!

Žádost nelze podat zpětně, tedy na měsíc září podáte žádost nejpozději do 20.9. a na další měsíce vždy v tom měsíci, ve kterém žádáte.

Dále ze zákona školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou a odkladem povinné školní docházky. U těchto dětí samozřejmě nežádáte!