Návštěva ZOO parku Jelení Homole (Budova B)

Návštěva ZOO parku Jelení Homole

Čtvrtek 25.4.2024

Výlet pro nejmenší děti a středňáčky, kteří nebyli ve skanzenu

Odjezd v 8,30 – svačinu dostanou děti s sebou z MŠ

Návrat na oběd

Zvířata, která děti uvidí: jeleni, daňci, mufloni, skot, prasata, různé druhy drůbeže, pávi

Možnost krmení zvířat

Do batůžku dejte: zavírací láhev s pitím, 1 dobrotu pro dítě a něco na zub pro zvířátka (jablko, mrkev, tvrdé pečivo) – pouze tolik, kolik děti samy unesou. Děkujeme.

Vstupné i doprava hrazeny z dotačního programu OP JAK,

tzn., že rodiče nic neplatí. 🙂