Vrácení zálohy na čip

Vážení rodiče,

Pokud se v tomto školním roce loučíte s MŠ, žádáme Vás o navrácení čipu, následně bude vrácena záloha.

Čipy odevzdejte na své třídě paní učitelce a nahlaste jméno dítěte a jméno na koho je čip evidován.

Děkujeme za spolupráci.

Z DŮVODU VELKÉHO POČTU více...

Více...

Co nás čeká v ČERVNU budova A

  • 2. – 7. 6.  líhnutí kuřátek v MŠ 
  • 4. 6. Fotografování dětí 
  • 12.6. Accordo – polámal se mraveneček (všechny děti v MŠ)
  • 13.6. odpoledne Pasování školáků – termín bude upřesněn
  • 20.6. výlet ZOO Plzeň – hrazeno z rodičů a z kultury 

 

  • Individuální výlety tříd – Beruška 11.6. výlet do více...
Více...

Výsledky zápisu pro školní rok 2024-25

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru naší mateřské školy při zápisu. Podle registračních čísel si můžete ověřit přijetí. 
Prosíme ty z Vás, kteří jste byli zároveň přijati na jinou MŠ a budete do ní docházet, pošlete nám zprávu na email:reditel@msskolnipb.cz, více...

Více...

Změna výše školného k 1.9.2024

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, výši úplaty od 1.9.2024 stanovil zřizovatel v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb., o mateřské škole
na 600,- Kč měsíčně, stejně pro všechny mateřské školy v Příbrami, které zřizuje.

Osvobozen od úplaty od 1.9. 2024, pokud zákonný zástupce tuto více...

Více...

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU BUDOVA B

 

2.5. Zápis do MŠ

2.5. Divadlo v MŠ, Žabka návštěva knihovny na 7. ZŠ

9. a 10.5. Výběr peněz na pobyt v přírodě od přihlášených dětí

14.5. Zajíček návštěva knihovny na 7. ZŠ

15.5. Den pro rodinu – od 15,15 hodin na třídách, více...

Více...

Návštěva ZOO parku Jelení Homole (Budova B)

Návštěva ZOO parku Jelení Homole

Čtvrtek 25.4.2024

Výlet pro nejmenší děti a středňáčky, kteří nebyli ve skanzenu

Odjezd v 8,30 – svačinu dostanou děti s sebou z MŠ

Návrat na oběd

Zvířata, která děti uvidí: jeleni, daňci, mufloni, skot, prasata, různé druhy drůbeže, pávi více...

Více...

Velikonoční jarmark – poděkování

Velikonoční jarmark – poděkování

 

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří přispěli na velikonoční jarmark svými výrobky a všem, kteří výrobky na jarmarku zakoupili.

Výdělek z jarmarku je 12.480,- Kč. Utržené peníze budou vloženy do fondu Spolku rodičů a použity pro Vaše děti na více...

Více...