Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Vážení rodiče, ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem stanovila termín zápisu pro školní rok 2024-2025.
Termín zápisu je 2.5.2024 od 10,00 – 16,00 hodin. Sebou přinesou rodiče Žádost, Doklad o řádném očkování (neplatí pro povinnou předškolní docházku) a Rodný list dítěte. Pro ztotožnění rodiče i občanský průkaz zákonného zástupce.

  • vyplněnou Žádost o přijetí (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěná k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00)
  • doklad o řádném očkování (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěný k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00). 

Více o zápisu v Informacích pro rodiče – Zápis.