Budova B

Vybírání příspěvků SR, kultury a angličtiny

V úterý 21. února 2023

se budou vybírat příspěvky Spolku rodičů – 300,- Kč, /kdo platil pouze pololetně/

a záloha na kulturní akce na 2. pololetí – dopočítává se do přibližné částky 300,- Kč.

S částkou, která dětem zůstala z 1. pololetí budete seznámeni ve třídě Ježeček.

Pokud Vám například zbylo 100,- Kč, zaplatíte 200,-Kč.

Dále se bude platit angličtina na 2. pololetí 320,-Kč

Vybírat se bude v šatně u třídy Ježeček, a to pouze v hotovosti.