SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A DĚTÍ S OŠD (BUDOVA A)

Vážení rodiče, 

schůzka rodičů dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s OŠD se koná v úterý dne 12.9.2023 v 15.30 hod. v I. třídě „Myška“.

Program: 

  • povinnosti rodičů a dětí s povinnou školní docházkou
  • informace o distanční výuce v době uzavření MŠ

Host: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

Setkání na téma: 

  • specifika tělesné připravenosti
  • emoční připravenost dítěte
  • sociální a mentální zralost dítěte

ŽÁDÁME O ÚČAST ALESPOŇ JEDNOHO Z RODIČŮ. NUTNÉ!!

                                                                                                                                                       Děkujeme.