Pro rodiče předškoláků

V á ž e n í   r o d i č e,

setkání rodičů dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s OŠD se koná

v pondělí dne 19. 2. 2024 v 15,30 hod.

ve třídě „Myška“.

Program:

  • spolupráce rodiny a školy
  • na co se připravit s nástupem dítěte do ZŠ

Hosté: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBM, V. Márová, M. Silavecká – pedagožky ze ZŠ

Setkání na téma:

  • komunikace s pedagogem, informovanost o svém dítěti, konzultace s učitelem
  • spolupráce a vytvoření neformálních vztahů, vycházejících z běžného chodu školy
  • očekávání rodiče od školy a očekávání učitelů od rodičů
  • školské zkratky“, co znamená RVP, ŠVP, MPP, PLPP, IVP, zmíníme se i o GDPR
  • reálná očekávání od školy a od vlastních dětí
  • rozdílnost při přijímání informací, při spolupráci, při komunikaci dítěte, při učení se něco nového a přistup ke školním výsledkům dítěte
  • rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti z ní vyplývající

 

Žádáme vás o účast jednoho z rodičů !!!                                           Děkujeme.

 

anotace spolupráce MŠ

19.2.24 – Pozvánka na schůzku rodičů Burdová – A