Žabka

žába

 

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Marie Hemková
paní učitelka Jana Hamplová

asistent pedagoga: Michaela Buzická

V letošním školním roce nastoupilo do třídy U žabky 24 dětí ve věku 4,5 – 6,5 let. Z toho je 12 děvčat a 12 chlapců. Předškolních je 21 dětí a 5 dětí je mladších, odloženou školní docházku mají 4 děti.

Ve třídě převládají předškolní děti ve věku 5-6 let, u nichž budeme podporovat zejména samostatnost v sebeobsluze, v rozhodování a výběru hry, budeme rozvíjet odpovědnost za své chování a jednání. Každé pondělí po obědě se s předškoláky věnujeme přípravě na školu, říkáme tomu “školička“. Zde hravou formou rozvíjíme všechny dovednosti a znalosti, které vedou k fyzické, psychické i společenské připravenosti na školu. Pod vedením paní učitelek Marušky a Jany se tak děti připravují nejen na úspěšný vstup do 1. třídy, ale i do dalšího života. V žabce se po celý rok koná mnoho třídních akcí, které jsou pečlivě fotograficky zdokumentované a rodiče tak mají možnost nahlédnout do našich dopoledních i odpoledních aktivit.

V naší třídě uplatňujeme prvky výchovně vzdělávací koncepce programu „Začít spolu”. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je spolupráce s rodinou.

Prostory třídy jsou rozděleny do 10 center aktivit. Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně a esteticky vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na hru i práci. Každé centrum je označeno názvem s obrázkem.

Pravidla naší třídy :

1. Naslouchání

2. Naše ruce pomáhají, neubližují

3. Používáme správná slova

4. Pocity ostatních nám nejsou lhostejné

5. Jsme zodpovědni za to, co děláme a říkáme