Žabka

žába

Do Žabky chodí děti od čtyř a půl do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 25 dětí. 19 předškoláků a 6 mladších dětí.

 

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Marie Hemková
paní učitelka Petra Černá

Kromě příjemných teplých barev v oranžovém tónu si prostředí třídy zkrášlujeme vlastnoručně vyrobenými dekoracemi a dětskými výtvory, které vznikají v našem ateliéru. Prostory třídy jsou rozděleny do 10 center aktivit a ateliér je jeden z nejoblíbenějších. Každý den nabízíme práci v několika centrech a děti se výběrem nabízených činností učí samostatnému rozhodování, které je vede k odpovědnosti. Při všech činnostech uplatňujeme k dětem individuální přístup, učíme je vzájemné toleranci a respektu. Prostředí naší třídy je kamarádské, k dobré náladě přispívá množství veselých písniček, které si zpíváme za doprovodu piana.

V žabce se po celý rok koná mnoho třídních akcí, které jsou pečlivě fotograficky zdokumentované a rodiče tak mají možnost nahlédnout do našich dopoledních i odpoledních aktivit. Protože jsme třídou předškoláků, jedno odpoledne v týdnu věnujeme přípravě na školu. Zde hravou formou rozvíjíme všechny dovednosti a znalosti, které vedou k fyzické, psychické i společenské připravenosti na školu. Pod vedením paní učitelek Marušky a Petry se tak děti připravují nejen na úspěšný vstup do 1. třídy, ale i do dalšího života.