Pejsek

pejsek

Do pejska chodí kamarádi od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 23 dětí.

O Vaše děti pečují:

paní ředitelka Romana Plecitá
paní učitelka Bc. Jana Nováčková
paní učitelka Vladimíra Rybanská 

školní asistent: Petra Švagrová

TŘÍDNÍ PLÁN “ Poznáváme svět s Človíčkem“

Do třídy Pejsek chodí ve školním roce 2021/22  22 dětí z toho 9 chlapců a 13 dívek. Ve skupině předškoláků je 11 dětí, ve střední skupině 2 dívky, v nejmenší skupině je 10 dětí.  

 

Barevné ladění naší třídy je v teplých tónech oranžové a žluté barvy, která je doplněna modrou. Místnost je rozdělena na část herní s kobercem a pracovní. Nábytek je uzpůsoben potřebám dětí, stejně jako hračky a rozmanité didaktické a učební pomůcky.
Velkou dominantou třídy je dřevěný domeček s patrem, ve kterém je kuchyňka i odpočinkový koutek. Třída má několik dalších hracích koutků jako například kadeřnictví s převlékárnou, knihovnu, divadlo a ateliér.

Planeta Země můj domov aneb poznáváme svět s Človíčkem

Hlavní postavou tohoto programu je malý Človíček, který se narodil v lese a jeho maminka je planeta Země a tatínkem Slunce.

Přichází za dětmi, aby se stal jejich kamarádem a současně průvodcem, který jim ukazuje, jak můžeme žít v souladu sami se sebou i přírodou a vytvářet svět a životní prostředí založené na rovnováze a harmonii. Človíček povídá dětem o přírodě, o planetě Zemi, prochází s nimi jednotlivá roční období a seznamuje je s přirozenými ději v přírodě. Děti budou poznávat, jak se Človíček cítí, jak vnímá, myslí a jedná z vědomí sounáležitosti se vším stvořeným a také z vědomí zodpovědnosti za to, jak prožívá sám sebe a jak utváří svůj život. Učí je, že se můžeme cítit milovaní a v bezpečí a můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě, respektu a soucitu.

Tématické oblasti:

 1. ČLOVÍČKŮV kamínek
 2. kamínek PŘÁTELSTVÍ
 3. PODZIMNÍ kamínek
 4. LESNÍ kamínek
 5. kamínek RODINY+ Vánoce
 6. ZIMNÍ kamínek
 7. kamínek MÉHO DOMOVA
 8. VODNÍ kamínek
 9. JARNÍ kamínek
 10. MOŘSKÝ kamínek
 11. kamínek MÉ PLANETY ZEMĚ
 12. kamínek MÉHO SRDCE

Na „Školičce“, které věnujeme společný čas jedno odpoledne, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou, sluchovou percepci a předmatematické činnosti a vždy na správnou výslovnost. Podporujeme i děti ohrožené školním neúspěchem, mezi které patří děti z méně podnětného prostředí a děti s odloženou školní docházkou, v kroužku „Zvídálek“.

Společně s paní učitelkou Janou a paní učitelkou Vlaďkou vytváříme ve třídě veselou a přátelskou náladu.

Jako každý rok se těšíme na spolupráci s rodiči a na spokojené úsměvy dětí 🙂

Všechny fotogalerie najdete : ZDE 

Pej