Myška

myška

O Vaše děti pečují

paní učitelka: Dagmar Nosková
paní učitelka: Magdalena Husáková

paní asistentka: Diana Kiliichuk

Specifikace třídy:

Třída „Myška“ vás přivítá s otevřenou náručí. V naší třídě vládne klid, pohoda a přátelská nálada.

Do Myšky chodí kamarádi a sourozenci všech věkových skupin. Zapsáno je 25 dětí z toho 13 holčiček a 12 kluků. Naším cílem je naučit děti základy sebeobsluhy, hygienických návyků a stolování. Posilujeme zdravé sebevědomí dětí, úctu k druhým i k životnímu prostředí. Vedeme je ke zdravým životním postojům a návykům, kde starší děti pomáhají mladším.

V několika hracích koutech se děti můžou proměnit třeba v malíře, hudebníky, kuchaře, kadeřníky, prodavače či stavbaře nebo třeba námořníky.

Třídní plán na rok 2022/23 : „VZHŮRU NA PALUBU“.

Vyplouváme na dobrodružnou cestu celým světem, který budeme společně poznávat všemi smysly.

Naše plavba bude pohádková i plná skutečných malých i velkých výletů. Na cestě školním rokem se s Vašimi dětmi, kromě her, kreslení, zpívání a cvičení, naučíme třídit odpad, vyrábět z recyklovaného materiálu výrobky pro radost i poznávat přírodu a krásy v okolí.

Poznáme, jak důležité je v životě umění domluvit se, usmířit se, podat pomocnou ruku, být dobrým kamarádem. Naučíme se nová říkadla, písničky a dětské hry.

Naši posádku vede kapitánka Dáša, druhá kapitánka Majda a první důstojník Diana.

Posádka naší lodi se skládá z dalších 25 námořníků – 4 nadporučíky (děti s odloženou školní docházkou), 10 poručíků (předškoláci), 4 lodní kadeti (středňáci) a 7 plavčíků (maláčci).  Naše posádka je mezinárodní, protože na palubě poplují i 4 námořníci s odlišným mateřským jazykem (UA).A také nesmíme zapomenout na myšáka Pepu, který popluje s námi.

Pro naše předškoláky máme vždy připraven každý týden odpolední program zaměřený na grafomotoriku, předmatematické gramotnosti a předčtenářskou dovednost, sluchovou percepci, budeme dbát i na správnou výslovnost. Pro děti s odlišným mateřským jazykem pak program na zdokonalení v komunikaci v češtině s dopomocí naší asistentky.

Těšíme se na příjemnou spolupráci s vámi rodiči, aby ty naše děti byly co nejvíc spokojené a usměvavé.

 

 

 

 

 

Všechny fotogalerie najdete: ZDE