Myška

myška

Do Myšky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce 2021/2022 je ve třídě myšek zapsáno celkem 25 dětí ( 13 dívek a 12 chlapců).

O Vaše děti pečují: 

pani učitelka: Dagmar Nosková
pani učitelka: Aneta Kadlecová

 

Specifikace třídy:

Třída „Myška“ vás přivítá s otevřenou náručí, jako rozkvetlá letní louka… v naší třídě vládne klid, pohoda a přátelská nálada.

Její stěny jsou laděny do zelené, žluté a oranžové barvy.       

V několika hracích koutech se děti můžou proměnit třeba v malíře, hudebníky, kuchaře, kadeřníky či stavbaře.         

S Vašimi dětmi se učíme třídit odpad, vyrábět z recyklovaného materiálu výrobky pro radost, poznáváme přírodu a krásy v okolí.

V příjemném prostředí, v němž si děti hrají, kreslí, zpívají a cvičí o děti pečují paní učitelky Dáša (výtvarnice) a Aneta (klavír, sport)

Motto třídy: „ Vlídnost, úsměv, pohoda – to je naše dohoda“

Třídní plán na rok 2021/22  „DUHOVÁ KOLIČKA 2 “.

V letošním školním roce máme ve třídě 25 dětí – (16 chlapců a 9 děvčat).

V průběhu letošního školního roku dovrší 13 dětí 6 let, z toho 3 děti mají doporučený odklad školní docházky, ve kterém se hlavně zaměříme na rozvoj osobnosti a jednotlivých kompetencí předškoláka a posilování sebejistoty.

Pro tyto děti a děti zařazených do PLPP, budou navštěvovat Zvídálka.

Dále je třída tvořena 8 dětmi středního věku a 4 nejmladšími dětmi.

Třída Myška Vás přivítá s otevřenou náručí, v naší třídě vládne klid, pohoda a přátelská nálada.

V několika hracích koutcích se děti mohou proměnit třeba v malíře, hudebníky, kuchaře, kadeřníky, či stavbaře.

Pro naše předškoláky máme připravený každý týden program, zaměřený na grafomotoriku, předmatematickou gramotnost a předčtenářskou dovednost, sluchová percepce a dbáme vždy na správnou výslovnost. S duhovou kuličkou procestujeme celý svět, poznáme spoustu zajímavostí a zažijeme mnohá nová dobrodružství.

Poznáme jaké je v životě umění domluvit se, usmířit se a podat pomocnou ruku, být dobrým kamarádem a jít příkladem. Naučíme se nová říkadla, písničky a hry. Budeme s kuličkou podnikat malé i větší výlety, abychom poznali svět dospělých lidí a života kolem nás.

Pro naše „předškoláky“ máme vždy připraven každý týden odpolední program zaměřen na grafomotoriku, predmatematické gramotnosti a predčtenářská dovednost, sluchová percepce a dbáme vždy na správnou výslovnost.

 

 

 

Všechny fotogalerie najdete: ZDE

 

Vyúčtování: