Myška

myška

Do Myšky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 27 dětí.

 O Vaše děti pečují: 

pani učitelka :Dagmar Nosková
pani učitelka: Hana Horáková

Třída „Myška“ vás přivítá, s otevřenou náručí, jako rozkvetlá letní louka..
Její stěny jsou laděny do zelené, žluté a oranžové barvy. V příjemném prostředí, v němž si děti hrají, kreslí, zpívají a cvičí, o děti pečují paní učitelky Dáša(výtvarnice) a Hanka(hudebnice).
V několika hracích koutech se děti můžou proměnit třeba v malíře, hudebníky, kuchaře, kadeřníky či stavbaře.
Ve třídě vládne klid a pohoda…

Motto třídy: „S kamarády – šťastně, hravě a vesele“

V letošním školním roce 2017/18 dochází 27 dětí, z toho 17 děvčat a 10 chlapců. V průběhu letošního školního roku dovrší 8 dětí šesti let. Dvě děti mají odklad školní docházky – s individuálním plánem činností na celý rok. Dále je třída tvořena 5 dětmi středního věku a nejmladších dětí máme 12.

Zaměříme se nejen na klidnou adaptaci dětí na nové prostředí, kamarády a  paní učitelky,  na rozvíjení pocitu sounáležitosti, ale budeme se snažit i o vytváření  harmonického prostředí, kde se děti cítí spokojeně. Naším cílem je naučit děti základy sebeobsluhy, hygienických návyků a stolování. Posilujeme zdravé sebevědomí dětí, úctu k druhým a k životnímu prostředí. Vedeme je ke zdravým životním postojům a návykům.

Specifikace třídy:

Třída Myška je pro děti kamarádským společenstvím s radostnou a tvůrčí atmosférou. Zaměřujeme se hlavně na výtvarné činnosti – práce s recyklovaným materiálem, který je zabezpečen ze strany rodičů a na hudební činnosti – každodenní zpívání s klavírem i mimo řízenou činnost, hudebně pohybové chvilky s Orfovými nástroji pro děti.

Náš třídní plán se jmenuje : ,,S NÁMOŘNÍKY ZA ZTRACENÝM KLÍČEM OD POHÁDEK“. Po celý školní rok budeme plout lodí jako námořníci a hledat 10 barevných klíčů, kterými odemkneme ztracené pohádky. Chceme se zaměřit na klasické pohádky, které pomáhají podporovat dětskou představivost, jsou jim pomocníkem v jejich starostech, obohacují děti znalostmi o sobě a také o světě. Prostřednictvím pohádek děti poznají, jak důležité je v životě umění domluvit se, usmířit se, podat pomocnou ruku, být dobrým kamarádem. Naučíme se nová říkadla, písničky a dětské hry. Také bychom chtěli podnikat  malé i větší výlety, abychom mohli poznat svět dospělých lidí okolo nás. V loňském roce jsme vypustili do přírody několik motýlků. 

 

 

Vyúčtování: