Myška

myška

Do Myšky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 25 dětí.

O Vaše děti pečují: 

pani učitelka :Dagmar Nosková
pani učitelka: Hana Horáková

asistent pedagoga, školní asistent: Markéta Tylová

Třída „Myška“ vás přivítá, s otevřenou náručí, jako rozkvetlá letní louka..
Její stěny jsou laděny do zelené, žluté a oranžové barvy. V příjemném prostředí, v němž si děti hrají, kreslí, zpívají a cvičí, o děti pečují paní učitelky Dáša(výtvarnice) a Hanka(hudebnice).
V několika hracích koutech se děti můžou proměnit třeba v malíře, hudebníky, kuchaře, kadeřníky či stavbaře.
Ve třídě vládne klid a pohoda…

Motto třídy: „S kamarády – šťastně, hravě a vesele“

V letošním školním roce 2019/20 dochází 25 dětí, z toho 15 děvčat a 10 chlapců. V průběhu letošního školního roku dovrší 11 dětí šesti let. Dvě děti mají odklad školní docházky – s individuálním plánem činností na celý rok. Dále je třída tvořena 9 dětmi středního věku a nejmladších dětí máme 5.

Specifikace třídy:

Třída Myška je pro děti kamarádským společenstvím s radostnou a tvůrčí atmosférou. Zaměřujeme se hlavně na výtvarné činnosti – práce s recyklovaným materiálem, který je zabezpečen ze strany rodičů a na hudební činnosti – každodenní zpívání s klavírem i mimo řízenou činnost, hudebně pohybové chvilky s Orfovými nástroji pro děti.

Chtěly bychom se i nadále spolupodílet na plnění ekologických úkolů a uplatňovat zdravý životní styl.

Červená, zelená, modrážlutá, DUHOVÁ  KULIČKO, cestu nám ukaž…“ 

Letošním školním rokem nás bude provázet  DUHOVÁ KULIČKA. Ukáže nám jak je náš svět barevný, velký, plný lidí, zvířat, rostlin, věcí, zákonitostí i záhad. Stejně jako naše duhová kulička jsou  barevné a pestré naše pocity, prožitky a emoce. S duhovou kuličkou se budeme učit  sdělit ostatním, co prožíváme a jak se cítíme, ale i porozumět pocitům druhých.  Poznáme, jak důležité je v životě umění domluvit se, usmířit se, podat pomocnou ruku, být dobrým kamarádem. Naučíme se nová říkadla, písničky a dětské hry. Také bychom chtěli podnikat  malé i větší výlety, abychom mohli poznat svět dospělých lidí okolo nás.

 

Vyúčtování: