Ježeček

ježeček

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Jana Jílková
paní učitelka Lucie Micková

Motto třídy: společně si pomoci, držet spolu krok, ať je šťastný celý rok.

Charakteristika třídy – Ježek

Do Ježečka chodí děti v rozmezí 3 – 4,5 roku. V tomto školním roce je do třídy zapsáno 24 dětí, až nejmladší dovrší 3 roky, bude počet dětí doplněn do 25. Školním rokem budou provázet paní učitelky Lucka a Jana.

Naše třída je rozdělena do tzv. center aktivit – jedná se o hrací a pracovní koutky, ve kterých si budeme hrát, tvořit a poznávat.

Zpočátku se zaměříme především na adaptaci, neboť 12 dětí prostředí školky ještě nikdy nepoznalo. Dále budeme děti podporovat v samostatnosti, procvičovat sebeobsluhu a napomáhat v socializaci, především povedeme děti k vytváření dobrých mezilidských a kamarádských vztahů.

Letošní třídní vzdělávací program „JEŽEČEK A JEHO KAMARÁDI“ naplníme pohádkami, budeme poznávat a využívat plody přírody ze zahrádky, z pole i z lesa, seznámíme se se životem domácích i volně žijících zvířat, budeme pozorovat proměny přírody ve všech ročních obdobích, slavit svátky jednotlivých ročních období, posilovat a otužovat tělo při pobytu venku i při cvičení ve třídě, pomáhat chránit přírodu, poznávat okolí MŠ, bezpečně se pohybovat v přírodě i v našem městě, orientovat se v okolním světě, společně zkoušet různorodé činnosti, které rozvinou naše tělo, ruce i hlavu, užijeme si kulturní a společenské akce. Všechny naše činnosti budeme pečlivě zaznamenávat a ukládat ve fotogalerii, aby rodiče měli možnost sdílet se svými dětmi jejich prožitky.

Organizace třídy:

Prostory třídy jsou rozděleny do center aktivit, tedy pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně i esteticky vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na hru i práci. Každé centrum je označeno názvem a obrázkem.