Ježeček

ježeček

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Jana Jílková
paní učitelka Lucie Micková

Motto třídy: společně si pomoci, držet spolu krok, ať je šťastný celý rok.

Do Ježečka chodí děti v rozmezí 3 – 4,5 roku. V tomto školním roce je do třídy zapsáno 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 dívek. Školním rokem budou provázet paní učitelky Lucka a Jana. Naše třída je rozdělena do tzv. center aktivit – jedná se o hrací a pracovní koutky, ve kterých si budeme hrát a také se věnovat zábavnému a tvořivému poznávání.

Zpočátku se zaměříme především na adaptaci, neboť 16 dětí prostředí školky ještě nikdy nepoznalo. Dále budeme děti podporovat v samostatnosti, procvičovat sebeobsluhu a napomáhat v socializaci, především povedeme děti k vytváření dobrých mezilidských a kamarádských vztahů.

Tento rok naplníme třídní vzdělávací program  „Z pohádky do pohádky“ lidovými pohádkami. Díky nim se naučíme rozlišovat dobro a zlo, budeme poznávat a využívat plody přírody ze zahrádky, z pole i z lesa, seznámíme se se životem domácích i volně žijících zvířat, budeme pozorovat proměny přírody ve všech ročních obdobích, slavit svátky jednotlivých ročních období, posilovat a otužovat tělo při pobytu venku i při cvičení ve třídě, pomáhat chránit přírodu, poznávat okolí MŠ, bezpečně se pohybovat v přírodě i v našem městě, orientovat se v okolním světě, snad si užijeme i kulturní a společenské akce a budeme společně zkoušet různorodé činnosti, které rozvinou naše těla, ručičky i hlavičky.