Ježeček

ježeček
Do Ježečka chodí kamarádi od tří do čtyř a půl let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 25 dětí.

 

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Libuše Řeřichová
paní učitelka Šárka Dvořáková

Školním rokem budou děti provázet paní učitelky Libuška a Šárka, s radostí a dobrou náladou 🙂

Naše třída je rozdělena tak, aby měly děti soukromí a klid pro svou hru a pro hru se svými kamarády. Máme zde koutky vybavené hračkami, pomůckami a nářadím odpovídajícím věku. Věnujeme se zábavné i naučné formě výuky, tvoříme, kreslíme, zpíváme a především si hrajeme s úsměvem. Zaměřujeme se na prohlubování sebeobslužných návyků, ale především vztahů mezi dětmi samotnými.
Hlavním cílem je, aby každý z nás chodil do školky spokojený, s úsměvem a radostí.

Motto : společně si pomoci, držet spolu krok a bude šťastný celý rok 🙂

Celý rok se věnujeme pozorování a krmení labutí na rybníku ,,fialák,, , navazujeme tím i na rok předchozí, pozorujeme vývoj mláďat, od vzniku a vylíhnutí.