Ježeček

ježeček

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Jana Jílková
paní učitelka Aneta Kadlecová

Organizace třídy:

Prostory třídy jsou rozděleny do center aktivit, tedy pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně i esteticky vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na hru i práci. Každé centrum je označeno názvem a obrázkem.

Charakteristika třídy – Ježek

Ježečka navštěvují děti v rozmezí 3 – 4,5 roku. V tomto školním roce je do třídy zapsáno zatím 21 dětí, až nejmladší děti dovrší 3 roky, může být počet dětí navýšen. Školním rokem budou provázet paní učitelky Aneta a Jana.

Zpočátku se zaměříme především na adaptaci, neboť 11 dětí přijde do školky poprvé v životě a bude to pro ně jistě velký krok, ve kterém je chceme podpořit. Ve třídě jsme vytvořily 10 center aktivit, kde si budeme s dětmi hrát, tvořit a poznávat. Celým rokem nás bude provázet maňásek ježeček a jeho duhová kulička, podle níž je také nazván letošní třídní vzdělávací program.

Program „Duhová kulička“ nás zavede nejen do skutečného světa, kde žijeme a komunikujeme s ostatními, ale i do světa pohádek a kouzel. Prostřednictvím příběhů se budeme seznamovat s okolní přírodou, budeme využívat plody ze zahrádky, z pole i z lesa, pozorovat proměny přírody ve všech ročních obdobích, slavit svátky jednotlivých ročních období, seznámíme se s životem domácích i volně žijících zvířat, budeme posilovat a otužovat tělo při pobytu venku i při cvičení ve třídě, procvičovat ručičky a hlavičky při tvořivých činnostech, hledat si kamarády a vytvářet si dobré mezilidské vztahy. Máte se na co těšit, pozor, začínáme…

Červená, zelená, modrážlutá,

duhová kuličko, cestu nám ukaž…