Školní jídelna

Školní jídelna je naším odloučeným pracovištěm.
Vedoucí školní jídelny: Petra Macků
Telefon: 318 622 885

Aby Vašim dětem u nás chutnalo, zajišťují :
Drahomíra Dubská
Olga Pšeničková 
Marie Březinová
Andrea Steinbauerová


Aby byly Vaše platby na svém místě zajišťuje:  
Petra Macků  vedoucí školní jídelny 

Vážení rodiče, vzhledem ke zvyšování cen za suroviny jsme přistoupili ke zvýšení plateb za stravné a to o 3,- Kč denně.

Změna výše plateb bude platit za odebrané jídlo od 1.2.2018.

Prosím, nastavte si výši limitu na svých účtech tak, aby nenastaly problémy se strháváním.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Pro bezhotovostní platební styk mezi školní jídelnou a rodiči je potřeba ze strany rodičů zřídit souhlas k inkasu z účtu.
Potřebný tiskopis je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny paní P.Macků a je třeba jej přinést zpět na vědomí, že je souhlas k inkasu z účtu vyřízen.
Pokud si zadáte finanční limit, zvažte jeho výši tak, aby( pokud nebudete mít jeden měsíc na účtu dostatečnou finanční částku) bylo možné strhnout případně částku za dva měsíce.

STRAVNÉ:
celodenní stravné  – děti do šesti let 35,-Kč       děti s odl.šk.doch. 38,-Kč
polodenní stravné  – děti do šesti let 28,-Kč       děti s odl.šk.doch. 31 ,-Kč
1.měsíc bude stržena záloha v plné výši podle počtu pracovních dnů v měsíci,další měsíce se strhávají částky za skutečně projedené dny( přesněji – bude dopočten rozdíl mezi skutečně projedenými dny a stanovenou zálohou na další měsíc )

Číslo účtu ŠJ:  35 – 524 122 359 / 0800
Částky je třeba uvádět s variabilním symbolem pro Vaše dítě, který Vám přidělí vedoucí ŠJ, ve výjimečných případech pod jménem dítěte. Děkujeme za pochopení.

Číslo telefonu:  318 622 885

V roce 2011 proběhla rekonstrukce vývařovny. Při ní byly vyměněny elektrické rozvody, rozvody vody, udělány nové odpady.
Celá vývařovna byla nově obložena obklady, vymalována a na zemi je položená nová dlažba.
Paní kuchařky pro děti vaří v konvektomatu a novém nádobí a aby při své práci měly i příjemné prostředí, byla zde zabudována i nová digestoř.