Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 ředitelka Mateřské školy,Příbram VIII, Školní 131 stanovuje v souladu se školským zákonem (§ 34 odst.) termín zápisu v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Tato situace vyžaduje:

 • zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Podání žádosti:
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

 1. do datové schránky školy (ID: qzhkx72),
 2. e-mailem (info@msskolnipb.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
 3. poštou (Mateřská škola, Školní 131, 261 01 Příbram VIII)
 4. ve výjimečných případech osobním podáním dne 5. května 2020 od 9.00 do 14.00 hodin

K zápisu zákonný zástupce doloží:

 • vyplněnou Žádost o přijetí (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěná k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00)
 • doklad o řádném očkování (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěný k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00). Tento tiskopis potvrzuje pediatr – v případě, že nebude moci potvrzení vystavit, dodáte:
 • čestné prohlášení o tom, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), neplatí u dětí, které od 1. 9. 2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání
 • kopii očkovacího průkazu – neplatí u dětí, které od 1. 9. 2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • V případě nezastižení pediatra k potvrzení očkování slouží jako prozatímní náhrada kopie očkovacího průkazu včetně Čestného prohlášení.  Pozor však na to, že v případě NEDOLOŽENÍ potvrzení od pediatra o řádném očkování bude vaše dítě přijato pouze na zkušební dobu a potvrzení od pediatra budete muset doložit nejdéle do 31.8.2020.
 • kopii rodného listu dítěte po uzavření správního řízení dojde ke skartaci kopie rodného listu

Registrační číslo přidělené vaší žádosti bude sděleno prostřednictvím SMS zprávy na uvedené telefonní číslo. Pod registračním číslem budou na webových stránkách školy a na úřední desce MŠ u hlavních dveří vyvěšeny výsledky zápisu. Nepřijetí bude navíc zasláno doporučeně na Vámi uvedenou doručovací adresu.

Děkujeme za součinnost v této mimořádné situaci.