Beruška

beruška

Do Berušky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 22 dětí.

 

O Vaše děti pečují: 

paní učitelka Veronika Pitelková
paní učitelka Dagmar Nuslová

asistentka : Aneta Kadlecová

Třídní vzdělávací plán: „VZHŮRU NA PALUBU 

 

Spolu s paní učitelkami  Veronikou(IT a klavír)  Šárkou (kytara a VV) a Anetou  se na vás těší i   morčátko BERUŠÁK  neboli BOBINKA2

V roce 2020/21 je ve třídě 22 dětí z toho  9 chlapců a 13 dívek. Z toho 3 děti s odloženou školní docházkou plus 6 předškolních dětí.

Ve střední skupině je 10 dětí z toho 5 dívek a 5 chlapců.

Ve skupině nejmenších dětí jsou 3 děvčata. 

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti, vlastenectví. Nesmíme zapomenout na lásku k přírodě a ke zvířatům. Ve třídě je s námi morčátko  „Bobinka“ o kterou se společně staráme. 

Ve třídě je integrovaný chlapec s asistentkou, kde budeme nejvíce rozvíjet socializaci s dětmi. Zaměříme se na integraci dětí s kombinovaným postiženým, budeme rozvíjet alternativní a augmentativní (obrázkovou) komunikaci neverbálních osob pomocí obrázků a speciálních komunikačních technologií, které využije více dětí ve třídě, které mají problém s porozuměním a s mluvením.

 

Tento rok si budeme hrát s „HUPEM A HOPEM  – VZHŮRU NA PALUBU“

Během září se seznámíme s posádkou pirátské lodi. Naučíme se jména, značky a zkusíme také pravidla. „PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY SE USMÍVEJ, DOBRÝ DEN VŠEM POPŘEJ“. V říjnu se chystáme vyplout na cesty a je potřeba si udělat nějaké zásoby ovoce a zeleniny. Naučíme se pohádku „O Budulínkovi,  O Popelce. Zjistíme co roste na poli a co se z toho pak asi upeče. V listopadu budeme pozorovat krásy podzimní přírody, pouštět draka, sbírat šípky,kaštany, žaludy. V prosinci kotvíme u Vánočních ostrovů. Rozdíly tradic u nás a ve Světě. Naučíme se básničky, písničky o čertech a připravíme se na vánoční vystoupení. V lednu poplujeme směr Severní pól a poznáme kraj věčného sněhu a ledu. Doufáme, že postavíme sněhuláka a třeba i iglú. V únoru zima ještě nekončí a musíme dávat pozor na své zdraví. Pojmenujeme části těla, orgánů a k čemu slouží. Zpestříme si to pohádkami „Ubrousku prostři se, Hrnečku, vař!“ V březnu už máme slunce nad hlavou a těšíme se z barev přírody. Budeme poznávat domácí zvířata, vodní svět a jiné zajímavosti jarního světa. V dubnu zakotvíme u Velikonočních ostrovů a oslavíme svátky jara. Nezapomeneme na dopravní výchovu a na Den Země. V květnu píšeme dopisy z cest  a to pozdravem pro maminky pomocí básniček, písniček a kytiček. V červnu připlouváme domů a kotvíme zpátky ve školce. Zavzpomínáme na plavbu kolem Světa, co vše známe, jaké máme moře, oceány, světadíly. Oslavíme určitě MDD. Budeme se těšit na prázdniny a než nastanou poznáme zvířátka ze ZOO. 

 

Naše třída je vymalovaná ve veselých barvách a je vybavena nejen hračkami a stavebnicemi, ale také didaktickými a montessori pomůckami. Ve třídě je využíván MAGIC BOX, s výukovými programy na PC a tabletu si hrajeme převážně při odpoledních činnostech. Mimo moderním technologiím se nejvíce věnujeme tvoření z hlíny a z papíru, zpívání, kreslení, tančení a cvičení. Snažíme se děti vést ke spravedlnosti, zodpovědnosti a hlavně k samostatnosti. Největší oblibou nás všech je trávit čas co nejvíce v přírodě, poznávat rostliny, hmyz a jiné živočichy a hrátky s vodou. Naším heslem je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Všechny fotogalerie najdete zde : ZDE