Beruška

beruška

 

 

 

O Vaše děti pečují: 

paní učitelka Veronika Pitelková
paní učitelka  Jaroslava Ryčlová

asistent pedagoga: Mgr.Markéta Ťahanová

Do Berušky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 23 dětí.

Třídní vzdělávací plán“ Putování s beruškou Maruškou“ 

Spolu s paní učitelkami  Veronikou, Jarkou a asistentkou Markétou se na vás těší i morčátko BERUŠÁK neboli BOBINKA 2

V roce 2022/23 je ve třídě 23 dětí z toho  9 chlapců a 14 dívek. Z toho 4 děti s odloženou školní docházkou a 4 předškolní děti.Ve střední skupině je 7 dětí z toho 3 dívky a 4 chlapci. Skupinu nejmenších tvoří  8 dětí z toho 5 děvčat a 3 chlapci. 

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti, vlastenectví. Nesmíme zapomenout na lásku k přírodě a ke zvířatům. Ve třídě je s námi morčátko  „Bobinka“ o kterou se společně staráme. 

Ve třídě je již třetí rok integrovaný chlapec s asistentkou, u kterého budeme nejvíce rozvíjet socializaci s dětmi. Zaměříme se na integraci dětí s kombinovaným postiženým, budeme rozvíjet alternativní a augmentativní (obrázkovou) komunikaci neverbálních osob pomocí obrázků a speciálních komunikačních technologií, které využije více dětí ve třídě, které mají problém s porozuměním a s mluvením.

Tento rok si budeme „Putovat s beruškou Maruškou“

  • Učíme se poznávat sebe a své okolí
  • Beruška a magický svět
  • Beruška a svět človíčka
  • Beruška a vánoční tvoření
  • Beruška a naše země
  • Beruška a jaro
  • Beruška ve světě zvířat
  • Beruška jede na výlet
  • Beruška se těší na výlet 

Během září se seznámíme s kamarády ve třídě,  naučíme se jména, značky a zkusíme také pravidla. „PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY SE USMÍVEJ, DOBRÝ DEN VŠEM POPŘEJ“. 

V říjnu budeme poznávat podzimní období, ovoce a zeleninu, nezapomeneme na barvy, tvary, chutě a vůně. V listopadu budeme pozorovat krásy podzimní přírody, pouštět draka, sbírat šípky, kaštany, žaludy, mravence, život v lese, stromy a keře.

V prosinci si budeme povídat o tradicích, navštíví nás Mikuláš, Čert, Anděl a budeme se těšit na Vánoce. Zahrajeme si na „Ježíška“ a doneseme krmení zvířátkům v útulku.

V lednu  budeme pozorovat a přikrmovat ptáčky a zvířátka v zimě. Vyzkoušíme si zimní sporty a budeme stavět sněhuláky a sáňkovat na naší zahradě. 

V únoru zima ještě nekončí a my si dny zpříjemníme poslechem pohádek, karnevalem a budeme si povídat co jsou řemesla – kdo co dělá a čím budu až vyrostu.  V březnu se začne příroda probouzet do jara. Oslavíme svátky jara  – Velikonce. V dubnu si budeme povídat o aprílovém počasí, jaký má vliv na naší náladu a pocity. Budeme si povídat o rodině, jak lidské tak zvířecí.  Nezapomeneme na dopravní výchovu a na Den Země. V květnu se naučíme poznávat květiny na zahradě i na louce, seznámíme se s pavouky a procvičíme vlastnosti. V červnu se zaměříme na vodu a vodní svět, ať už rybníky, řeky nebo podmořský svět a proč vše chránit. Budeme se těšit na nějaký výlet a pro jistotu si procvičíme exotická zvířata.  Oslavíme určitě MDD. 

Třída je mimo jiné vybavena tablety, robotickým vláčkem intelino, lego vláčkem a robotem Photon. V rámci využití informačních technologií se budeme s těmito „hračkami“ seznamovat celý rok. Nezapomeneme ani na magic box a interaktivní tabuli. 

 

 

Všechny fotogalerie najdete zde : ZDE