Beruška


beruška

Do Berušky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 27 dětí.

 

O Vaše děti pečují: 

paní učitelka Vlaďka Rybanská
paní učitelka Veronika Pitelková

Třídní vzdělávací plán: S BERUŠKOU V ŘÍŠI POHÁDEK 

 

Spolu s paní učitelkami Vlaďkou (výtvarnice) a Veronikou(IT a klavír) se na vás těší i  nové morčátko BERUŠÁK  neboli BOBINKA2

V roce 2019/20 je ve třídě 11 chlapců a 15 dívek. Z toho 3 děti s odloženou školní docházkou plus 9 předškolních dětí.

Ve střední skupině je 5 dětí z toho 2 dívky a 3 chlapci. Nejmenších dětí je 10 dětí  z toho 4 chlapci 6 dívek. 

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti, vlastenectví. 

Tento rok si budeme hrát s S BERUŠKOU V ŘÍŠI POHÁDEK. 

„BERUŠKA“  nás provede světem pohádek, přes které se budeme snažit dětem vysvětlit co je dobro, zlo, jak se chovat v přírodě, připomeneme si naše pravidla o slušném chování. Na pohádkách najdeme vždy nějaké poučení. Jaké pohádky letos zazní? Kuřátko a obilí, O veliké řepě, Pohádky o pejskovi a kočičce, Čert a Káča, Vánoční příběh, Sněhová královna, O třech medvědech,  Červená Karkulka, Pohádka o Zlaté rybce, Krtek a dešťová kapička. Věříme, že si pohádky s dětmi užijeme a najdeme v nich zalíbení. 

Naše třída je vymalovaná ve veselých barvách a je vybavena nejen hračkami a stavebnicemi, ale také didaktickými a montessori pomůckami. Ve třídě je využíván MAGIC BOX, s výukovými programy na PC a tabletu si hrajeme převážně při odpoledních činnostech. Mimo moderním technologiím se nejvíce věnujeme tvoření z hlíny a z papíru, zpívání, kreslení, tančení a cvičení. Snažíme se děti vést ke spravedlnosti, zodpovědnosti a hlavně k samostatnosti. Největší oblibou nás všech je trávit čas co nejvíce v přírodě, poznávat rostliny, hmyz a jiné živočichy a hrátky s vodou. Naším heslem je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Příspěvky nejen od rodičů: