Beruška


beruška

Do Berušky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 27 dětí.

O Vaše děti pečují: 

paní učitelka Vlaďka Rybanská
paní učitelka Veronika Pitelková

Třídní vzdělávací plán: VRÁTKY ROVNOU DO POHÁDKY

 

Spolu s paní učitelkami Vlaďkou (výtvarnice) a Veronikou(IT a klavír) se na vás těší i morče Bobinka.

V roce 2017/18 je ve třídě 15 chlapců a 12 dívek. Z toho 2 děti s odloženou školní docházkou plus 6 předškolních dětí.

Ve střední skupině je 7  dětí z toho 3 dívky  a 4 chlapci. Nejmenších dětí je 12 z toho 5 chlapců 7 dívek. Z toho 2 děti přijdou během roku.

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti.

Tento rok si budeme povídat o klasických pohádkách, knihách a dobrodružství v nich. Podíváme se na pohádky: Šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Budulínek, Čert a Káča, Dvanáct měsíčků, O Palečkovi, Tři medvědi, O třech prasátkách, Červená Karkulka, O zlaté rybce. 

Základní funkcí pohádek je vnést smysl a řád do dětem nesrozumitelného světa, kterému zvláště v předškolním období nemohou plně porozumět. Děti chápou svým myšlením svět
úplně v jiných dimenzích než dospělý. Pohádka svým  jednoduchým příběhem a  jasnou hodnotou dobra a zla, pochopitelnými zápletkami a kulturou jazyka ukazuje chaotický a nesrozumitelný
svět v pochopitelných obrazech. Klasické pohádky odpovídají na některé základní psychické potřeby dětí. 

Naše třída je vymalovaná ve veselých barvách a je vybavena nejen hračkami a stavebnicemi, ale také didaktickými a montessori pomůckami. Ve třídě je využíván MAGIC BOX, s výukovými programy na PC a tabletu si hrajeme převážně při odpoledních činnostech. Mimo moderním technologiím se nejvíce věnujeme tvoření z hlíny a z papíru, zpívání, kreslení, tančení a cvičení. Snažíme se děti vést ke spravedlnosti, zodpovědnosti a hlavně k samostatnosti. Největší oblibou nás všech je trávit čas co nejvíce v přírodě, poznávat rostliny, hmyz a jiné živočichy a hrátky s vodou. Naším heslem je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

 

 

VYÚČTOVÁNÍ: 

Příspěvky nejen od rodičů:

Děkujeme školce za super akci, počasí na druhý pokus vyšlo na jedničku  a bubnování si děti i já jako dospělák opravdu užili. Už se těším co vymyslíte příště:)

Děkujeme J.Ž. 

V měsíci září jsme zasadili tulipány, které přivezly Veronika a Vlaďka z Holandska. Těšíme se, že nám na jaře vykvetou.