Beruška


beruška

Do Berušky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 26 dětí.

O Vaše děti pečují: 

paní učitelka Vlaďka Rybanská
paní učitelka Veronika Pitelková

Třídní vzdělávací plán: DUHOVÁ KULIČKA

 

Spolu s paní učitelkami Vlaďkou (výtvarnice) a Veronikou(IT a klavír) se na vás těší i morče Bobinka (5let) nyní nové morčátko BERUŠÁK 

V roce 2018/19 je ve třídě 14 chlapců a 12 dívek. Z toho 2 děti s odloženou školní docházkou plus 8 předškolních dětí.

Ve střední skupině je 9  dětí z toho 6 dívek  a 3 chlapci. Nejmenších dětí je 7 z toho 5 chlapců 2 dívek. 

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti, vlastenectví. 

Tento rok si budeme hrát s DUHOVOU KULIČKOU– ovoce a zelenina, plody na poli, kouzla podzimu, čertíku Bertíku – vánoční radovánky, Tři králové – zimní radovánky, já a moje tělo, jarní hnízda, když jaro zaťuká, jen si děti všimněte – co je krásy na světě, těšíme se na prázdniny (cesta do pravěku)

Duhová kulička nás provede tím velkým Světem. Pomůže nám a ukáže krásy naší vlasti. Oslavíme 100 výročí vzniku Československé republiky. Osvojíme si vlastenectví, ekologii, historii, lidské tělo apod. 

Naše třída je vymalovaná ve veselých barvách a je vybavena nejen hračkami a stavebnicemi, ale také didaktickými a montessori pomůckami. Ve třídě je využíván MAGIC BOX, s výukovými programy na PC a tabletu si hrajeme převážně při odpoledních činnostech. Mimo moderním technologiím se nejvíce věnujeme tvoření z hlíny a z papíru, zpívání, kreslení, tančení a cvičení. Snažíme se děti vést ke spravedlnosti, zodpovědnosti a hlavně k samostatnosti. Největší oblibou nás všech je trávit čas co nejvíce v přírodě, poznávat rostliny, hmyz a jiné živočichy a hrátky s vodou. Naším heslem je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Příspěvky nejen od rodičů:

Děkujeme školce za super akci, počasí na druhý pokus vyšlo na jedničku  a bubnování si děti i já jako dospělák opravdu užili. Už se těším co vymyslíte příště:)

Děkujeme J.Ž.