Beruška

beruška

Do Berušky chodí kamarádi i sourozenci od tří do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 23 dětí.

 

O Vaše děti pečují: 

paní učitelka Veronika Pitelková
paní učitelka Dagmar Kochová

asistent pedagoga: Magdalena Husáková

 

Třídní vzdělávací plán“ SE VČELÍMI MEDVÍDKY OD JARA AŽ DO ZIMY“ 

 

Spolu s paní učitelkami  Veronikou(IT a klavír)  Dášou ( VV) a  asistentkou Majdou  se na vás těší i   morčátko BERUŠÁK  neboli BOBINKA2

V roce 2021/22 je ve třídě 23 dětí z toho  10 chlapců a 13 dívek. Z toho 1 dítě s odloženou školní docházkou plus 11 předškolních dětí.

Ve střední skupině je 5 dětí z toho 4 dívky a 1 chlapec.

Ve skupině nejmenších dětí jsou 6 dětí z toho 4 děvčata a 2 chlapci. 

Nejvíce se zaměříme na logopedii a grafomotoriku u starších a středních dětí. U nejmenších na sebeobsluhu. Dále na dodržování pravidel slušného chování, rozlišování dobra a zla. Základní znalosti ekologie, dopravy, bezpečnosti,  regionální znalosti a mediální činnosti, vlastenectví. Nesmíme zapomenout na lásku k přírodě a ke zvířatům. Ve třídě je s námi morčátko  „Bobinka“ o kterou se společně staráme. 

Ve třídě je integrovaný chlapec s asistentkou, kde budeme nejvíce rozvíjet socializaci s dětmi. Zaměříme se na integraci dětí s kombinovaným postiženým, budeme rozvíjet alternativní a augmentativní (obrázkovou) komunikaci neverbálních osob pomocí obrázků a speciálních komunikačních technologií, které využije více dětí ve třídě, které mají problém s porozuměním a s mluvením.

 

Tento rok si budeme hrát s „ ČMELDOU A BRUMDOU“

Během září se seznámíme s obyvateli louky a jejich kamarády.  Naučíme se jména, značky a zkusíme také pravidla. „PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY SE USMÍVEJ, DOBRÝ DEN VŠEM POPŘEJ“. V říjnu se naučíme roční období, ovoce a zeleninu, nezapomeneme na barvy, tvary, chutě a vůně. V listopadu budeme pozorovat krásy podzimní přírody, pouštět draka, sbírat šípky, kaštany, žaludy, mravence, život v lese, stromy a keře.

 V prosinci si budeme povídat o tradicích, navštíví nás Mikuláš, Čert, Anděl a budeme se těšit na Vánoce. Zahrajeme si na „Ježíška“ a doneseme krmení zvířátkům v útulku.

V lednu  budeme pozorovat a přikrmovat ptáčky a zvířátka v zimě. Vyzkoušíme si zimní sporty a budeme stavět sněhuláky a sáňkovat na naší zahradě. 

 V únoru zima ještě nekončí a my si dny zpříjemníme poslechem pohádek, karnevalem a budeme si povídat co jsou řemesla – kdo co dělá a čím budu až vyrostu.  V Březnu se začne příroda probouzet do jara a také Čmelda a Brumda. Oslavíme svátky jara  – Velikonce. V dubnu si budeme povídat o počasí – aprílové, jaké má počasí vliv na naší náladu a pocity. Budeme si povídat o rodině, jak lidské tak zvířecí.   Nezapomeneme na dopravní výchovu a na Den Země. V květnu se naučíme poznávat květiny na zahradě i na louce, seznámíme se s pavouky a procvičíme vlastnosti. V červnu se zaměříme na vodu a vodní svět, ať už rybníky, řeky nebo podmořský svět a proč vše chránit. Budeme se těšit na nějaký výlet a pro jistotu si procvičíme exotická zvířata.  Oslavíme určitě MDD. 

 

Naše třída je vymalovaná ve veselých barvách a je vybavena nejen hračkami a stavebnicemi, ale také didaktickými a montessori pomůckami. Ve třídě je využíván MAGIC BOX, s výukovými programy na PC a tabletu si hrajeme převážně při odpoledních činnostech. Mimo moderním technologiím se nejvíce věnujeme tvoření z hlíny a z papíru, zpívání, kreslení, tančení a cvičení. Snažíme se děti vést ke spravedlnosti, zodpovědnosti a hlavně k samostatnosti. Největší oblibou nás všech je trávit čas co nejvíce v přírodě, poznávat rostliny, hmyz a jiné živočichy a hrátky s vodou. Naším heslem je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Všechny fotogalerie najdete zde : ZDE