Výsledky zápisu pro školní rok 2023-24

Vážení rodiče,

všechny děti, které dovršily k 31.12.2023 věku tří let byly přijaty do naší mateřské školy. Podle registračních čísel si můžete ověřit přijetí níže. 
Prosíme ty z vás, kteří jste byli zároveň přijati na jinou MŠ a budete do ní docházet, pošlete nám zprávu na email: reditel@msskolnipb.cz  že budete navštěvovat jinou MŠ ( děkujeme těm, kteří to již učinili).

Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude 20.6. v 15.00 hodin v budově a třídě, kde probíhal zápis. Schůzka je velmi důležitá, prosím, přijďte bez dětí. 

Děkuji za pochopení a přeji vám krásné léto, budeme se na vás a vaše děti těšit v září 2023.
Romana Plecitá
ředitelka školy

Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131
PSČ 261 01, tel.: 318 626 496, mobil: 774 406 222, ID datové schránky: qzhkx72
www.skoly.pb.cz/MSskolni , e-mail: pbms14@volny.cz
 
ROZHODNUTÍ
o přijetí ke vzdělávání ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
     
Zveřejněný    seznam  všech  uchazečů    je    pod    přiděleným    registračním   číslem  s výsledkem  řízení   u  každého  uchazeče  . 
     
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Zápis  k  předškolnímu  vzdělávání  probíhal  2.5.2023 , účastníků 68 , přijato 62        
     
Vyvěšeno dne :  17.5.  2023
     
Sejmuto dne: 
     
  Registrační číslo dítěte: Výsledek řízení: (přijat)
1. 39 přijat
2. 40 přijat
3. 41 přijat
4. 42 přijat
5. 43 přijat
6. 44 přijat
7. 45 přijat
8. 47 přijat
9. 48 přijat
10. 49 přijat
11. 50 přijat
12. 51 přijat
13. 52 přijat
14. 53 přijat
15. 54 přijat
16. 56 přijat
17. 57 přijat
18. 58 přijat
19. 59 přijat
20. 60 přijat
21. 61 přijat
22. 62 přijat
23. 63 přijat
24. 64 přijat
25. 65 přijat
26. 66 přijat
27. 67 přijat
28. 68 přijat
29. 72 přijat
30. 73 přijat
31. 74 přijat
32. 75 přijat
33. 76 přijat
34. 77 přijat
35. 78 přijat
36. 79 přijat
37. 80 přijat
38. 81 přijat
39. 82 přijat
40. 83 přijat
41. 84 přijat
42. 85 přijat
43. 87 přijat
44. 88 přijat
45. 89 přijat
46. 90 přijat
47. 91 přijat
48. 92 přijat
49. 93 přijat
50. 94 přijat
51. 95 přijat
52. 96 přijat
53. 97 přijat
54. 98 přijat
55. 99 přijat
56. 100 přijat
57. 101 přijat
58. 102 přijat
59. 103 přijat
60. 104 přijat
61. 106 přijat
62. 106 přijat
     
  Schůzka rodičů přijatých dětí bude 20.6.2023
  od 15.00 hodin v budově MŠ.
  Účast jednoho z rodičů nutná! Prosíme, zajistěte si hlídání pro Vaše děti
  schůzka je pouze pro rodiče!
  Děkujeme za pochopení.
  Seznámíme Vás s organizací provozu MŠ, systémem zálohového
  placení úplaty za předškolní vzdělávání a stravného a přístupu do MŠ
   
  Budeme Vám k dispozici k zodpovězení Vašich dalších otázek.
  Těšíme se na Vás.
     
  Romana Plecitá, ředitelka školy