ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

TERMÍN ZÁPISU:  2.6.2022  od 13.00 – 17.00 hodin v budově A – ředitelství školy

K zápisu přineste:  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
                                   Přílohu – potvrzení o řádném očkování dítěte od pediatra
                                   Rodný list dítěte
                                   Doklad o udělení pobytu na základě strpění

Kritérium: Děti budou přijímány od nejstaršího po nejmladší.

Doklad o řádném očkování
Žádost o přijetí dítěte CZ/UA