Zajíček

zajíc

O Vaše děti pečují:

vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jana Bečvářová
paní učitelka Hanka Horáková

asistentka pedagoga: Renata Kozelková

Třídní plán: „S námořníky za ztracenými klíči od pohádek“

Ve školním roce 2022/2023 je ve III. třídě U Zajíčka zapsáno 24 dětí, z toho 10 chlapců a 14 dívek. Do zajíčka chodí kamarádi od čtyř a půl do sedmi let.

Prostory třídy Zajíček jsou rozděleny do 10 center aktivit, která umožňují hru a tvůrčí aktivity jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na vlastní hru i práci. Jednotlivá centra jsou označena názvem s obrázkem (ateliér, knihy a písmena, dílna, hudba a pohyb a další).

V naší třídě uplatňujeme prvky výchovně vzdělávací koncepce programu „Začít spolu”. Zaměřujeme se na individuální přístup a podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, která nám pomůže lépe se poznat a vzájemně podporovat.

V letošním školním roce se zaměříme hlavně na logopedickou průpravu, správnou výslovnost a jazykový projev, protože máme ve třídě několik dětí jiných národností (ukrajinská, ruská). Budeme se snažit rozvíjet dětská přátelství a vést děti k dodržování základních pravidel slušného chování.

U mladších dětí budeme rozvíjet dovednosti a činnosti z oblasti sebeobsluhy, spolupráci s kamarády a pohybové dovednosti. Pomocí básniček, písniček a pohádek budeme podporovat dětskou fantazii a představivost, rozlišovat co je správné a co nikoli.

Vzdělávací nabídka pro starší děti „předškoláky“ je zaměřena na přípravu do školy – individuální i skupinovou formou. Na „Školičce“, které věnujeme společný čas jedno odpoledne, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou a sluchovou percepci, předmatematické činnosti, komunikační činnosti apod. Děti se připravují hravou formou tak, aby splňovaly všechny předpoklady pro vstup do základní školy.

Po celý školní rok budeme plout lodí kolem světa, jako námořníci. Kapitánce Janě a Hance bude kromě dětí pomáhat také „kapitán Zajda“(plyšový maskot třídy) a společně budeme hledat 10 barevných klíčů, bez nichž bychom ztracené pohádky nemohli odemknout. Zaměříme se na pohádky klasické, které pomáhají podporovat dětskou představivost, jsou jim pomocníkem v jejich starostech i radostech, obohacují děti znalostmi o sobě a také o světě. Budeme se snažit vytvářet radostné, tvořivé a kamarádské prostředí, ve kterém budou děti respektovat NÁMOŘNICKÁ“PRAVIDLA (srdíčkové, pusinkové, ouškové, ručičkové, nožičkové, košťálová, mydlinkové aj.). Na plavbě kolem světa děti poznají, jak je svět barevný, veliký, plný lidí, zvířat, rostlin, věcí, zákonitostí i záhad. Hurá, vyplouváme.