Zajíček

zajíc

O Vaše děti pečují:

vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jana Bečvářová
paní učitelka Hanka Horáková

Třídní plán: „S námořníky za ztracenými klíči od pohádek“

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě Zajíček zapsáno 25 dětí, z toho 15 chlapců a 10 dívek. Do zajíčka chodí kamarádi od čtyř a půl do sedmi let.

Prostory třídy Zajíček jsou rozděleny do 10 center aktivit, která umožňují hru a tvůrčí aktivity jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na vlastní hru i práci. Jednotlivá centra jsou označena názvem s obrázkem (ateliér, knihy a písmena, dílna, hudba a pohyb a další).

V naší třídě uplatňujeme prvky výchovně vzdělávací koncepce programu „Začít spolu”. Zaměřujeme se na individuální přístup a podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, která nám pomůže  lépe se poznat a vzájemně podporovat.

V letošním školním roce se zaměříme hlavně na logopedii, správnou výslovnost a jazykový projev, protože máme ve třídě několik dětí jiných národností (vietnamskou, ukrajinskou). Budeme se snažit rozvíjet dětská přátelství a vést děti  k dodržování  základních pravidel slušného chování.

U  mladších dětí  budeme rozvíjet   dovednosti a činnosti z oblasti sebeobsluhy, spolupráci s kamarády a pohybové  dovednosti. Pomocí básniček, písniček  a pohádek  budeme obohacovat  dětskou fantazii a představivost, naučíme děti rozlišovat dobro a zlo.

 Vzdělávací nabídka pro starší děti „předškoláky“ je zaměřena  na přípravu do školy –  individuální i skupinovou formou. Na „Školičce“, které věnujeme společný čas jedno odpoledne, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou a sluchovou percepci, předmatematické činnosti, apod. Děti se připravují hravou formou tak, aby splňovaly všechny  předpoklady pro vstup do základní školy.

Po celý školní rok budeme plout lodí kolem světa, jako námořníci. Kapitánce Janě a Hance bude kromě dětí  pomáhat  také „kapitán Zajda“(plyšový maskot třídy) a společně budeme hledat 10 barevných klíčů, bez nichž bychom ztracené pohádky nemohli odemknout. Zaměříme se  na  pohádky klasické, které pomáhají podporovat dětskou představivost, jsou jim pomocníkem v jejich starostech i radostech, obohacují děti znalostmi o sobě a také o světě.   Budeme se snažit o vytváření radostného a kamarádského  prostředí, ve kterém budou děti respektovat  „NÁMOŘNICKÁ“PRAVIDLA“ (srdíčkové, pusinkové, ouškové, ručičkové, nožičkové). Na plavbě kolem světa  děti poznají, jak je svět barevný, veliký, plný lidí, zvířat, rostlin, věcí, zákonitostí i záhad. Hurá, vyplouváme.