VYBÍRÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

ZMĚNA TERMÍNU NA 30.LISTOPADU 

(Ve středu 18. listopadu 2020 se budou vybírat:)

příspěvky Spolku rodičů –   600,-|Kč na celý školní rok ( lze platit i pololetně 300,-Kč )

Sourozenci – jeden platí celou částku, druhý  pouze polovinu.

ZÁLOHA NA KULTURNÍ AKCE : nové děti 300,-Kč pololetí

u ostatních se doplácí do  částky 300,- Kč. 

Vyúčtování  z minulého školního roku bude k nahlédnutí u paní učitelek na třídách.