Velikonoční tradice a zvyky v Pohádkové kovárně v Selibově

V úterý 31.března 2020 bychom se rádi vydali v dopoledních hodinách do Pohádkové kovárny v Selibově, kde by se děti seznámily s velikonočními tradicemi a zvyky.

Výlet je omezen kapacitou autobusu /49 míst včetně pedagogů/ a plánovaný je především pro školáky. 

V případě malého zájmu z řad předškoláků, bude počet dětí doplněn „středňáky“ – dětmi, kterým již bylo 5 let. 

Cena: 200,-Kč vstupné a doprava

Nahlaste na svých třídách do pátku 6.3.2020, zda máte o plánovaný výlet zájem.

Děkujeme