UZAVŘENÍ MŠ OD 1.3.2021

Vážení rodiče!
Od 1. března 2021 vláda rozhodla uzavřít i mateřské školy.

Pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Pokud tedy pracujete v těchto profesích, budete moci umístit své děti v Mateřské škole Bratří Čapků. Ptejte se prosím u svého zaměstnavatele na postup. 

Pokud budete potřebovat pro zaměstnavatele potvrzení, veškeré informace i příslušný tiskopis naleznete zde : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje. 


Pro děti s povinnou předškolní docházkou připravujeme opět distanční výuku prostřednictvím webových stránek www.skolavpyzamu.cz . Pro ty z vás, kteří nemáte možnost připojení k internetu, budeme připravovat materiály k vyzvednutí na předem dohodnutém místě. Více informací budete mít případně od paní učitelek v emailech.
V případě nemoci i jiných závažných důvodů omlouvejte své dítě na email: info@msskolnipb.cz 
Děkujeme za pochopení, těšíme se na spolupráci s vámi i s dětmi a přejeme všem, aby přečkali tuto dobu ve zdraví!!!