Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ

Schůzka rodičů přijatých dětí bude 15.června 2021
od 15.00 hodin v budově MŠ.
Účast jednoho z rodičů nutná! Prosíme,zajistěte si hlídání
pro Vaše děti, schůzka je pouze pro rodiče !
Děkujeme za pochopení.
Seznámíme Vás s organizací provozu MŠ, systémem zálohového
placení úplaty za předškolní vzdělávání a stravného a přístupu do MŠ

Budeme Vám k dispozici k zodpovězení Vašich dalších otázek.
Těšíme se na Vás.
Romana Plecitá, ředitelka školy