Sběr kaštanů, žaludů, papíru a hliníku 2020/21

V loňském roce jsme i přes pandemickou situaci zvládli, společně s vámi,  nasbírat kaštany, žaludy za 2000,Kč.

Za papír a hliník jsme díky vaší spolupráci získali 1636,-Kč

Peníze jsme použili na lamu Emu v ZOO Plzeň (1200,-Kč), částku 2000,-Kč jsme poslali do Zoo Hodonín ( na obnovu po tornádu), částku 436,-Kč odvezeme do záchranné stanice Makov. 

I letošní školní rok 2021/22 budeme dále pokračovat ve sběru papíru, hliníku, kaštanů a žaludů. 

Moc Vám všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Učitelky MŠ.