Šablony pro MŠ

Naše škola pokračuje v dotačním projektu Šablony pro MŠ Školní Příbram, spolufinancovaného evropskou unií, projektem Šablony III pro MŠ Školní, Příbram.

Získali jsme opět finanční prostředky na realizaci výuky ICT včetně tabletů pro druhou budovu MŠ, projektové dny v MŠ i mimo MŠ, odborně zaměřená setkání s rodiči dětí a personální podporu v podobě školního asistenta i na nákup učebních pomůcek dle potřeb školy. Projekt trvá dva roky – od 1.6.2021 – 31.5.2023.