Příspěvky spolku rodičů budova A

V ÚTERÝ 2.BŘEZNA 2021 se budou vybírat příspěvky Spolku rodičů na 2. pololetí 300,-Kč (pouze ti, kdo platili v říjnu pololetně 300,-Kč) netýká se těch, kdo platili 600,-Kč a poplatkyna kulturní akce na 2. pololetí.

Vyúčtování akcí za 1 pololetí bude k dispozici na třídách od pátku 26.2. Dopočítává se do částky 300,-Kč.

Příklad: Zbylo  55,-Kč, bude se vybírat 250,- Kč a na druhé pololetí bude k dispozici částka 305,-Kč. Nedoplatek -55 ,- Kč bude se vybírat 350,-Kč a na 2 pololetí budek dispozici 295,-Kč.

Kdo chodí na angličtinu, tak ještě za 15 lekcí 300,-Kč.