Příspěvek spolku rodičů budova A

Příspěvky Spolku rodičů a poplatky na kulturní akce se budou vybírat ve čtvrtek 13. října 2022.

 

Příspěvek Spolku rodičů zůstává 600,-Kč na školní rok. Tento příspěvek lze platit i pololetně 300,- pololetí (říjen, únor).

Pokud mateřskou školu navštěvují sourozenci, tak jedno dítě platí příspěvek celý, druhé pouze polovinu 300,-Kč na rok (150,-Kč pololetně).

Částka na kulturní akce na pololetí je 300,-Kč za dítě.

U dětí, které již MŠ navštěvovaly, se vychází z vyúčtování za minulé pololetí a částka se dopočítává do přibližné částky 300,-Kč.

Vybírá se zaokrouhleně 50,100,150,-Kč. 

Toto vyúčtování budete mít k nahlédnutí na svých třídách od úterý 11.10.2022. 

Současně vybíráme částku za angličtinu 300,-Kč a za aktivní školičku (tělocvična) 500,-Kč. 

Připravte si, prosím, drobné. 

Vybírá se v šatně u třídy Beruška a to v hotovosti. 

 Děkujeme