Otevření Budovy A

Vážení rodiče,

od pondělí 15.2.2021 opět otvíráme budovu A, i když v omezeném provozu, ne všichni pedagogové jsou již po izolaci nebo karanténě. Provoz bude zajištěn dopoledne ve třech třídách, odpoledne podle počtu dětí ve dvou, či v jedné třídě.

Prosím, respektujte termíny možného nástupu vašich dětí tak, jak byly postupně trasovány!

Děti s negativním testem po 10 dnech karantény! POZOR! Některé z dětí byly trasovány 2x , počítá se od posledního dne, kdy bylo dítě v kontaktu s další pozitivní osobou ( Berušky a Kočičky).
Děti s pozitivním testem po dalších 10 dnech od testu v izolaci, poslední 3 dny v izolaci nesmí mít příznaky!
Děti bez testování po 14 dnech karantény!

V případě nástupu dítěte do MŠ budeme potřebovat:
SMS o výsledcích testu, v případě že jste SMS smazali, čestné prohlášení. Podle tabulek, které jsme dodávali na KHS, bude nutná kontrola data nástupu dítěte do MŠ podle výsledků testů.

Prosím i nadále dodržovat protiepidemická opatření:
DĚTI:          důkladné umytí rukou mýdlem před vstupem do třídy, 
                      při známkách onemocnění ihned kontaktovat lékaře a přerušit docházku do MŠ
RODIČE:   do MŠ vstup pouze jedna osoba
                     vstup pouze s rouškou či respirátorem
                     možnost použít u vstupu desinfekci na ruce

Velmi děkuji všem za Váš svědomitý přístup a přeji vám i dětem pevné zdraví!
Romana Plecitá