MŠ otevřena od 12.4.2021 pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí IZS

Vážení rodiče, jsme rádi, že se již uvidíme s některými dětmi i s Vámi. Bohužel pro vstup do MŠ jsou nařízením vlády stanovena jasná pravidla. Informace vám byly poskytnuty telefonicky i prostřednictvím www.skolavpyzamu.cz .
Pro rodiče vybraných profesí IZS platí podmínka doložit potvrzení zaměstnavatele!

Organizace pro testovací dny pondělí a čtvrtek je stanovena takto:

  • na obou budovách budou v provozu 3 skupiny ( třídy) do 15 dětí.
  • Třídy Beruška ( budova A) a Krtek (budova B) jsou určeny pro testování dětí a zároveň budou sloužit jako izolační místnost.
  • Příchod k testovacím třídám bude pouze z terasy!
  • Testovat bude rodič své dítě ve třídě ( vstup maximálně dvou rodičů s dětmi).
  • Rodič s dítětem počká na zahradě 15 minut na výsledek testu – negativní test – odchází do své šatny                                                                                                                  – pozitivní test – odchází domů
    V případě, že dítě nepřijde do MŠ v pondělí, bude testování probíhat další dny – při jeho příchodu do MŠ.
  • testovány nebudou děti, které doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid – 19  a zároveň neuplynulo více než 90 dní od 1.RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

VIDEO JAK SE BUDE TESTOVAT  ZDE 

VIDEO OD FA. GEOMAC ZDE

Informace o zpracování osobních údajů dětí
v rámci povinného testování

Budeme doufat, že se brzy budeme moci sejít všichni, tak jako dříve, a hlavně ve zdraví !!!