MŠ opět otevřena od 11.5. 2020 za těchto podmínek!

Provozní podmínky mateřské školy v době trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

  • Dítě přivádí pouze jeden zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená a v prostorách školy se pohybuje s rouškou zakrývající ústa a nos.
  • V den nástupu rodiče podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • Při vstupu do budovy bude Vám i dítěti změřena teplota, v případně podezření na možné příznaky COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
  • Pohyb v prostorách mateřské školy rodiče minimalizují na dobu nezbytně nutnou.
  • Dodržujte rozestupy v celém objektu.
  • Po předání dítěte učitelce si dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, teprve pak může vstoupit do třídy.
  • Pro pobyt venku bude využívána především školní zahrada a atrium.
  • Každé dítě bude mít v sáčku v šatně dvě roušky, pro případ, že půjdou mimo areál školy.
  • Ve třídě a ostatních prostorách školy děti ani pedagogové roušky nosit nemusí.

Děti budou rozděleny do skupin, které se nebudou měnit. Informace vám poskytne osoba, která bude měřit teplotu dětí u vchodu mateřské školy.

Proces předání dětí může být časově náročnější – buďte prosím trpěliví a vytvořte si časovou rezervu.

Děkujeme za pochopení a dodržení pravidel.

Celý Manuál pro provoz MŠ do konce školního roku z MŠMT ke stažení na konci stránky.

Manuál pro provoz MŠ do konce školního roku