Krteček

krteček

Do krtečka chodí ti nejmenší od tří do čtyř a půl let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 19 dětí.

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám.

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Jana Hamplová
paní učitelka Pavla Řehková

Vzhledem k věkovému složení třídy bude začátek roku ve znamení adaptace, získávání základních hygienických a sebeobslužných návyků. Děti si musí zvyknout na život v kolektivu, své vrstevníky a pravidla třídy. Do třídy nastoupila nová učitelka, která se bude sžívat s novou mateřskou školou i kolektivem ve třídě.

V průběhu roku bude naší snahou, aby třída byla pro všechny (děti, rodiče, učitelky) příjemným prostředím prostoupeným klidem a vzájemnou důvěrou.

Budeme se učit básničky, písničky, říkadla a rozvíjet fantazii dětí. Těšíme se na společná setkání u divadel a společných akcí.

Je třeba rozvinout u dětí pohybové dovednosti – využijeme projekt „Cvičíme se zvířátky 3“ od Sokola.

Zaměříme se na jednoduchá motorická i grafomotorická cvičení.

Budeme rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci vzhledem k věku a schopnostem našich dětí. Zaměříme se na získávání dovedností a zkušeností ohledně polytechnické výchovy.

Celý rok projdeme s Krtečkem a jednoduchými klasickými pohádkami. Budeme s postavami pohádek zažívat dobro i zlo a řešit jejich situace.

Život ve třídě dokumentujeme ve fotografiích a rodiče mají možnost sledovat, co děti s kamarády zažívají.

V naší třídě pracujeme s prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“. Proto jsou prostory třídy rozděleny do center aktivit, tedy na pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně i esteticky vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby děti měly soukromí na hru i práci. Každé centrum je označeno názvem a obrázkem.