Krteček

krteček

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Lucie Micková
paní učitelka Pavla Řehková

Do Krtečka chodí děti v rozmezí 3 – 4,5 roku. V tomto školním roce je do třídy zapsáno 25 dětí z toho 13 děvčat a 12 chlapců.

Školním rokem budou provázet paní učitelky Pavla a Lucka.

Nově v naší třídě přivítáme Ferdu, je to Oblovka obrovská.

Naše třída je rozdělena do tzv. center aktivit – jedná se o hrací a pracovní koutky, ve kterých si budeme hrát, tvořit a poznávat.

Zpočátku se zaměříme především na adaptaci, neboť 15 dětí prostředí školky ještě nikdy nepoznalo. Poznáme prostory MŠ a ostatní zaměstnance.

Dále budeme děti podporovat v samostatnosti, procvičovat sebeobsluhu a napomáhat v socializaci, především povedeme děti k vytváření dobrých mezilidských a kamarádských vztahů.

Letošní třídní vzdělávací program „ROK S KRTKEM A JEHO KAMARÁDY“ motivací nám budou pohádky.

Budeme poznávat a využívat plody přírody ze zahrádky, z pole i z lesa, seznámíme se se životem domácích i volně žijících zvířat, budeme pozorovat proměny přírody ve všech ročních obdobích, slavit svátky jednotlivých ročních období, posilovat a otužovat tělo při pobytu venku i při cvičení ve třídě, pomáhat chránit přírodu, poznávat okolí MŠ, bezpečně se pohybovat v přírodě i v našem městě, orientovat se v okolním světě, společně zkoušet různorodé činnosti, které rozvinou naše tělo, ruce i hlavu, užijeme si kulturní a společenské akce.

krtečkovi si také užijeme „barevný týden, teplákový týden, bláznivý týden atd.

Všechny naše činnosti budeme pečlivě zaznamenávat a ukládat ve fotogalerii, aby rodiče měli možnost sdílet se svými dětmi jejich prožitky.