Krteček

krteček

Do krtečka chodí ti nejmenší od tří do čtyř a půl let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 24 dětí.

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám.

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Jana Hamplová
paní učitelka Libuška Řeřichová

asistentka pedagoga: Markéta Tylová

Je určen pro nejmenší a mladší děti. Krteček dává dětem možnost, aby přechod z máminy náruče do té školní, byl bez zbytečných stresů. Obě paní učitelky nabízí bohaté zkušenosti, trpělivost spolu s velkou zásobou her, říkadel, pohádek a činností právě pro mladší děti. Děti tohoto věku nepotřebují informační technologie, ale tvořivé a námětové hry v kolektivu svých vrstevníků. Snažíme se, aby děti pozvolna z pocitu „JÁ“ přešly do hrdého pocitu „MY“ a získaly první kamarády.
Vše důležité pro život se totiž naučíme právě v mateřské škole.
Třída je zapojena do inkluze. Ve třídě je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému pomáhá naše asistentka.